Onze afdeling doet veel wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor zeldzame auto-immuunziekten bij kinderen nog verder te verbeteren.

Binnen Nederland is er ook nauwe samenwerking tussen alle kinderreumatologie afdelingen van de academische centra in Groningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam, Leiden en Rotterdam.

Lopende samenwerkingen voor onderzoek die op dit moment lopen: Utrecht (ESTIS studie voor systemische JIA, JDM studie voor juveniele dermatomyositis), Leiden (CHAMP studie voor jeugdreuma behandeling) en Rotterdam (CHILL studie voor SLE).

Samen, als landelijke groep, werken we ook internationaal samen met Canada door met wetenschappelijk onderzoek meer kennis op te doen van reumatische aandoeningen op de kinderleeftijd (link UCAN-CANDU UCAN CAN-DU).

Daarnaast werken we samen voor registratie van zeldzame ziektebeelden met Duitsland (Hamburg: systemische sclerodermie) en Italië (project Eurofever). Samenwerking is hierbij van groot belang omdat de ziektebeelden die wij behandelen meestal zeldzaam zijn.