Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Telefoonnummer:  020 - 444 3690
E-mailadres:
kno@vumc.nl

Meer informatie over dit specialisme

De polikliniek Expertisecentrum hoofd- halstumoren bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit expertisecentrum valt onder de polikliniek Keel-Neus-Oorheelkunde/hoofd-halschirurgie, locatie receptie S. 

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Content
Content

Alle patiënteninformatie van Hoofd-halstumoren

Alle zorgverleners van Hoofd-halstumoren

Gerelateerd