Het Expertisecentrum Hoofd-halstumoren zorgt voor patiënten met een tumor in het hoofd-halsgebied. Iedere patiënt wordt gezien en behandeld door een team van specialisten uit verschillende disciplines. Onze afdeling KNO / hoofd-halschirurgie is trekker van het expertisecentrum en geniet zowel nationaal als internationaal veel aanzien op klinisch en wetenschappelijk gebied. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft ons centrum officieel erkend als expertisecentrum voor hoofd- halstumoren.

Als uw verwijzend arts bij u een kwaadaardig gezwel vermoedt in het hoofd-halsgebied, wordt u verwezen naar het Expertisecentrum Hoofd-halstumoren van Amsterdam UMC. U kunt binnen een week bij ons terecht. Na uw eerste afspraak hier krijgt u meestal binnen een week alle uitslagen en een behandelplan.

Persoonlijke benadering, behandeling op maat

Wekelijks komen onze specialisten bij elkaar om alle individuele behandelplannen te bespreken en op te stellen. Iedere patiënt krijgt op basis daarvan een persoonlijke behandeling en revalidatie. Zo is de zorg steeds zo goed mogelijk afgestemd op uw individuele behoeften.

Kwaliteit van leven

We besteden uitgebreid aandacht aan de kwaliteit van leven van onze patiënten en hun naasten. Dit doen we in onze zorg en in het wetenschappelijk onderzoek, zodat we ook hier steeds betere zorg kunnen geven.

Multidisciplinair

Binnen ons expertisecentrum zijn betrokken en ervaren zorgprofessionals werkzaam uit diverse specialismen zoals de afdelingen KNO / hoofd-halschirurgie, mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie, radiotherapie, medische oncologie, radiologie en pathologie.