Het CGOA is een samenwerkingsverband van alle gynaecologisch oncologen in Amsterdam. We werken op 3 locaties, namelijk het Amsterdam UMC (locatie Meibergdreef en locatie Boelelaan) en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL).

Alle gynaecologen in het centrum hebben een specialistische opleiding genoten voor de behandeling van vrouwen met een kwaadaardige aandoening van de in- en uitwendige geslachtsorganen.

We werken nauw samen met een vaste groep medisch oncologen, radiotherapeuten en specialisten op het gebied van de radiodiagnostiek en de pathologie. We worden in ons werk ondersteund door gespecialiseerde verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.

Het doel van ons samenwerkingsverband is om de behandeling van vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen zo kundig en goed mogelijk uit te voeren, met gebruik van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wens van de patiënt.

Team

Ons team bestaat uit gynaecologisch oncologen,  radiotherapeuten, medisch oncologen, pathologen,
radiologen, een screeningsarts en verpleegkundig specialisten. Daarnaast maken AIOS (artsen in opleiding), coassistenten en fellows deel uit van ons team. De medisch specialisten worden in elke kliniek ondersteund door de medewerkers van de verpleegafdeling gynaecologie, polimedewerkers, verpleegkundig specialisten en maatschappelijk werkenden.

Bekijk hier het volledige team

Missie en visie

Het CGOA levert de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg (basis, topreferent en topklinisch), onderwijs en onderzoek op het gebied van de gynaecologische oncologie in de regio ROGOA en dient hiermee het maatschappelijk belang op regionaal en (inter)nationaal niveau. Patiënten in het CGOA kunnen rekenen op optimale behandeling en service. Veiligheid- en kwaliteitsnormen voor patiënten voldoen aan internationale eisen.

Het wetenschappelijk onderzoek is van (inter)nationaal hoog niveau en uit zich in hoogstaande publicaties, beurzen en partnerships. Er is een gemeenschappelijk kader waarmee de samenhang van het wetenschappelijk onderzoek richting toekomst wordt vergroot en de beoogde vooraanstaande positie op Europees niveau invulling kan worden gegeven.

Het CGOA speelt een belangrijke rol in onderwijs en opleidingen van medisch studenten, verpleegkundigen, aios en fellows op het gebied van de gynaecologische oncologie.

Wat wij doen

In het CGOA worden vrouwen behandeld voor een kwaadaardige aandoening van de in- en uitwendige geslachtsorganen. We werken op 3 locaties: het Amsterdam UMC (AUMC) locatie Meibergdreef en locatie Boelelaan en het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoekhuis (NKI-AVL). Het doel van het CGOA is  om de behandeling van vrouwen met kanker aan de geslachtsorganen zo kundig en goed mogelijk uit te voeren, met gebruik van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wens van de patiënt.

Alle gynaecologen in het centrum hebben een specialistische opleiding genoten voor de behandeling van vrouwen met een kwaadaardige aandoening van de in- en uitwendige geslachtsorganen.

Diagnose en behandelingen

Veelal wordt de diagnose gesteld in het ziekenhuis waar u eerst naartoe bent verwezen door de huisarts. In overleg met de behandelaars van dit ziekenhuis en het centrum ziekenhuis wordt een voorlopig behandelplan opgesteld. Soms leidt dit tot een directe verwijzing naar het CGOA, soms vindt een deel van de behandeling plaats in het regionale ziekenhuis en volgt later een verwijzing naar het CGOA, soms is verwijzing naar het CGOA niet nodig. Nacontroles worden vaak afwisselend regionaal of in het CGOA uitgevoerd. Voor gedetailleerde beschrijving van de ziektebeelden zie pagina “ onze behandelingen” .

Disciplines

We werken nauw samen met een vaste groep medisch oncologen, radiotherapeuten en specialisten op het gebied van de radiodiagnostiek en de pathologie. We worden in ons werk ondersteund door gespecialiseerde verpleegkundigen en maatschappelijk werkenden.

Overige taken

Naast patiëntenzorg hebben wij ook een taak in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en opleiding.

Contact

Secretariaat CGOA
NKI-AVL
Tav: CGOA
secretariaat U1.11
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
e: secretariaat@cgoa.nl

Meer informatie

https://www.cgoa.nl/