Naast patiëntenzorg bedrijven wij ook wetenschappelijk onderzoek. Dit is de manier om onze kennis en kunde van behandelingen te vergroten in het belang van (toekomstige) patiënten. Er kan dus aan u gevraagd worden of u wilt deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

De belangrijkste onderwerpen van onderzoek in het CGO Amsterdam zijn:

 • Hoe ontstaat kanker aan de verschillende geslachtsorganen en wat verklaart het verschil in resultaat van de behandeling tussen patiënten?
  Voorbeeld: zoeken naar biomarkers in bloed en weefsel die een aanwijzing vormen voor een gunstige reactie op de behandeling bij eierstokkanker of kanker van de baarmoederhals. .
 • Kunnen we extra resultaten boeken door toevoegen van immunotherapie aan de bestaande behandelingen?
  Voorbeeld: onderzoek naar immunotherapie bij verschilllende soorten kanker .
 • Hoe kunnen we nieuwe technieken en behandelingen op een veilige manier toepassen?
  Enkele voorbeelden: toepassen van de robotoperatie; spoeling van de buik met chemotherapie onder verwarmde omstandigheden (hyperthermie) tijdens de operatie voor eierstokkanker; fertiliteits-sparend opereren bij baarmoederhalskanker.
 • Kanker in de zwangerschap: kunnen bepaalde behandelingen veilig worden toegepast in de zwangerschap? Welke uitkomsten heeft dit voor moeder en kind?
 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven na behandeling tegen kanker.
  Voorbeeld: Kunnen we de late gevolgen van de behandeling van baarmoederhalskanker verminderen door andere behandelvormen? Kunnen dieet en beweging tijdens behandeling voor eierstokkanker de kwaliteit van leven verbeteren? Kan iedere vorm van chemotherapie worden toegepast bij de oudere patient of kunnen we beter selecteren?

Het kan zijn dat tijdens uw behandeling aan u gevraagd wordt om deel te nemen aan een van de klinische studies waar wij als CGO Amsterdam aan meedoen. Voordat een wetenschappelijk onderzoek gaat starten, moet er aan diverse criteria voldaan worden. Alle protocollen worden getoetst door de ethische commissies van de samenwerkende klinieken en de landelijke commissie mensgebonden onderzoek (CCMO).