Andrologie gaat over kwaliteit van leven. Wij willen u daarom graag zo goed en snel mogelijk helpen. Hiervoor kan het zijn dat wij met u contact opnemen om precies helder te hebben wat uw zorgvraag is. Soms kan het zijn dat u bij een perifere collega net zo goed maar sneller geholpen bent. Dan adviseren dit aan u.

Wij hebben wel uw medewerking nodig om de afspraken zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden zodat deze zo effectief mogelijk verlopen. Hiervoor kan het zijn dat wij u om eerdere uitslagen vragen of het invullen van vragenlijsten of om aanvullend onderzoek van te voren te laten verrichten.