Amsterdam UMC is naast een ziekenhuis ook een wetenschappelijke instelling, waar hoogwaardig medisch onderzoek wordt verricht. De afdelingen verbonden aan het AGOGO doen daarom ook onderzoek naar microtie en craniofaciale microsomie. Er kan ook een arts-onderzoeker aanwezig zijn bij het AGOGO-spreekuur. Een arts-onderzoeker is een arts die promotieonderzoek doet.

Waarom doen wij onderzoek?

  • Om de aandoeningen beter te begrijpen.
  • Om de zorg te verbeteren.
  • Om de zorg die wij leveren te beoordelen en te vergelijken met andere Nederlandse en internationale ziekenhuizen.

Het is mogelijk dat uw kind in aanmerking komt voor deelname aan onderzoek. Wij geven u in dat geval graag informatie over het onderzoek. Een onderzoeker neemt dan ook contact met u op om het onderzoek verder te bespreken, uw vragen te beantwoorden en om uw toestemming te vragen. Het is niet verplicht om mee te doen aan onderzoek. Wel helpt het ons de bovenstaande doelen te bereiken.

Wilt u meer weten over welke onderzoeken wij op dit moment doen?

Neem dan contact op met mevrouw E.M. Ronde, arts-onderzoeker van AGOGO door een mail te sturen naar e.m.ronde@amsterdamumc.nl.