U heeft binnenkort een afspraak met uw arts of verpleegkundig consulent op de poli Interne Geneeskunde. Dit heeft te maken met een (verdenking van) neuro-endocriene tumor. De poli neuro-endocriene tumoren bevindt zich op de eerste etage, route M 1e etage.

De verpleegkundig consulent neuro-endocriene tumoren

De diagnose kanker is ingrijpend en kan veel spanning en onzekerheid met zich meebrengen. U krijgt te maken met onderzoeken, behandelingen en controles bij specialisten. Meestal zijn er meerdere specialismen en afdelingen bij uw behandeling betrokken. Daardoor is het niet altijd duidelijk wie er voor welk deel van uw behandeling verantwoordelijk is en waar u met uw vragen terecht kunt. Daarom is het prettig als u één vast aanspreekpunt heeft gedurende uw hele behandeltraject.

De verpleegkundig consulent werkt nauw samen met uw specialist en andere betrokken hulpverleners.

Wat u kunt verwachten van uw verpleegkundig consulent

 • Bespreken van mogelijke problemen rondom uw behandeltraject en u ondersteunen bij beslissingen hierover.
 • Ondersteuning geven bij vragen en/of problemen rondom uw ziekte, behandeling of praktische zaken.
 • Schakelt indien nodig andere hulpverleners in, binnen en/of buiten het ziekenhuis en onderhoudt het contact.

Contactpersoon: Max den Holder

Verpleegkundig consulent neuro-endocriene tumoren Amsterdam UMC

Telefoonnummer: 06-257 16 198

Emailadres: net-amsterdam@amsterdamumc.nl

Aanwezigheid: Maandag en Dinsdag 9.00 -15.00 Vrijdag: 9.00 - 11.00

Contactgegevens

Bij SPOED: 112

Afspraken:

Telefoonnummer polikliniek Interne Geneeskunde 020-444 11 20

NET poli (polikliniek Interne Geneeskunde).

Receptie M, 1e etage.

Amsterdam UMC, locatie de Boelelaan.

Openingstijden: 09.00 – 16.30 uur.

Bij vragen lichamelijke klachten 9.00-16.00: 020-444 05 22

Bij vragen lichamelijke klachten avond-nacht-weekend: 020-444 21 31

(Houdt uw patiëntnummer gereed).

Patiëntenvereniging

Stichting NET-NEC kanker: www.netneckanker.nl

Als u een afspraak heeft op de poli, kunt u in een keer veel informatie te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld over een onderzoek dat u moet ondergaan, een aandoening die bij u is vastgesteld of een behandeling die u wellicht moet ondergaan. Daarnaast kan zo'n gesprek ook spanning en/of emoties met zich meebrengen, waardoor u wellicht informatie mist of vragen die u had, vergeet te stellen. Als u weer thuis bent dan kan het zijn dat u misschien toch nog een aantal vragen had willen stellen.

Een goede voorbereiding helpt om ervoor te zorgen dat u de informatie krijgt die u wilt.

Tips

 • Schrijf uw vragen van tevoren op. Zo is de kans dat u iets vergeet te vragen kleiner. 
 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Het is mogelijk om via uw mobiele telefoon, een naaste deel te laten nemen aan het gesprek met uw zorgverlener. Twee horen meer dan een, samen hoort u meer. U mag ook het gesprek opnemen bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon. Overleg dit vooraf wel even met uw zorgverlener.
 • Maak aantekeningen van wat de arts vertelt. Zo kunt u dit thuis rustig nalezen. Of neem uw gesprek op, met uw mobiele telefoon bijvoorbeeld.
 • Vraag gerust om uitleg van medische termen als dat nodig is.
 • Om te controleren of u alles goed heeft begrepen, kunt u in uw eigen woorden herhalen wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. Vraag of u het zo goed begrepen heeft.
 • Uw zorgverlener stelt tijdens een gesprek verschillende vragen om er achter te komen wat er met u aan de hand is. Misschien is er ook informatie waarvan u graag wilt dat de zorgverlener het weet. Bijvoorbeeld over uw wensen, ervaringen of angsten. Bespreek dit gerust.

Samen beslissen

Zelf nadenken over wat voor zorg u wilt is belangrijk. Want uw leven kan door een behandeling erg veranderen. Goede zorg begint met een goed gesprek tussen u en uw arts of verpleegkundige. Vertel wat u belangrijk vindt. Dan krijgt u zorg die beter bij u past. 

Op de website  https://begineengoedgesprek.nl vindt u veel tips en informatie over hoe u zich op dit goede gesprek kunt voorbereiden.

Drie goede vragen

De 3 goede vragen (bedacht door de Patiënten federatie) kunnen u helpen bij het samen beslissen en helpen om tijdens een gesprek met uw zorgverlener alle informatie te krijgen die u nodig heeft.

Deze 3 goede vragen zijn:

 • Wat zijn mijn mogelijkheden?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
 • Wat betekent dat in mijn situatie?