Het Amsterdam UMC is een van de gespecialiseerde centra in Nederland waar behandeling en onderzoek plaatsvindt van patiënten met een neuro-endocriene tumor (NET) of een neuro-endocrien carcinoom (NEC). We zijn door het European Neuro-endocrine Tumor Society (ENETS) erkend als Center of Excellence. Dit betekent dat we voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door deze organisatie met betrekking tot behandeling en wetenschappelijk onderzoek van patiënten met een NET of NEC.

U kan vanuit een regionaal ziekenhuis worden doorverwezen naar ons NET centrum mocht er bij u sprake zijn van een NET of NEC. U wordt dan uitgenodigd voor een afspraak in ons centrum. Een multidisciplinair behandelteam zal daarbij de beste behandeling in uw geval voorstellen.

Dit multidisciplinaire behandelteam bestaat uit o.a:

  • Internist oncoloog
  • Chirurg
  • Radioloog
  • Nucleair geneeskundige
  • Endocrinoloog
  • Radiotherapeut
  • Arts assistenten
  • Patholoog
  • Verpleegkundig consulent neuro endocriene tumoren.

Deze zijn allen gespecialiseerd op het gebied van NET en NEC.