Binnenkort moet u Chromogranine A (CGA) laten bepalen in uw bloed. In deze patiënten folder vindt u hier meer informatie over. U kunt voor de bloedafname terecht bij de Bloedafname, receptie P.

Inleiding

Chromogranine A is een eiwit dat door het lichaam gemaakt wordt als reactie op kanker. Ook kan dit door de kanker zelf gemaakt worden. Zoals bijvoorbeeld bij een neuro-endocriene tumor. Dit noemen we een tumormarker. We kunnen tumormarkers meten in het bloed, urine, hersenvocht of weefselmateriaal.

Bij ongeveer de helft van de patiënten met neuro-endocriene tumoren is de hoeveelheid chromogranine A in het bloed verhoogd. De hoeveelheid neemt over het algemeen toe naarmate de tumor groter is of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Ook in geval van niet-functionerende (dat wil zeggen: geen hormoonproducerende) neuro-endocriene tumoren kan chromogranine A stijgen.

Sommige tumormarkers horen bij één soort kanker, andere komen voor bij meerdere soorten. Deze stoffen bewijzen niet dat er een tumor zit: we vinden ze ook bij andere ziektes en zelfs bij gezonde mensen. De uitslag alleen zegt dus niet alles. Tumormarkers kunnen ons helpen een diagnose te stellen, maar alleen in combinatie met ander onderzoek.

De stoffen zeggen een ziekenhuis vooral veel over het verloop van jouw ziekte.

Aandachtspunten

U dient nuchter te zijn voor afname van Chromogranine A. Dat wil zeggen: u mag niets eten en drinken voorafgaand aan de bloedafname. Kom daarom in de ochtend.

Het gebruik van maagzuurremmers kan van invloed zijn op de uitslag van chromogranine A. U dient daarom twee weken van tevoren te stoppen met het gebruik van maagzuurremmers, als u deze gebruikt. Overleg met uw arts als u deze moet stoppen.

Contactgegevens bloedafname

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Polikliniekgebouw, De Boelelaan 1118

De polikliniek Bloedafname is open van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur.

Als u nog vragen heeft, kunt u tijdens openingstijden bellen met de polikliniek

Bloedafname, receptie P, via (020) 444 5416