Voskuyl, A. (Prof. Dr.)
Reumatoloog, Opleider, Directielid onderzoeksinstituut CCA
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1122

'Als reumatoloog met grote interesse in systeemziekten ben je betrokken bij de zorg en behandeling van patiënten met complexe ziektebeelden. Vooralsnog is genezing hiervan niet mogelijk. De uitdaging is om, met soms beperkte behandelingsmogelijkheden, het maximaal mogelijke te bereiken ter verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten. Veelal is multidisciplinaire behandeling nodig. Als reumatoloog treedt je veelal op als coördinator en kies je met de patiënt en de andere behandelaars de meest optimale behandeling. Daar waar gewenst en mogelijk begeleid je patiënten tijdens een langdurige periode van hun leven, een bijzonder voorrecht.'

Specialist sinds 1992 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 1997

Aandachtsgebieden

 • Systemische autoimmuunziekten (SLE, systemische sclerose, vasculitis)

Opleiding

 • Spaarne Ziekenhuis, Heemstede
 • Slotervaart ziekenhuis + Reade, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Het onderzoek richt zich op systemische auto-immuunziekten (bijv. systemische lupus erythematosus, systemische sclerose, vasculitis), onder andere op onderzoek naar de biologische mechanismen voor het ontstaan van systemische auto-immuunziekten alsook naar de ontdekking van biomarkers voor de prognose en respons op therapie. Daarnaast richt het onderzoek zich op het optreden van co-morbiditeit (bijvoorbeeld hart en vaatziekten en osteoporose) en op patiëntgerelateerde uitkomst maten (bijv. kwaliteit van leven en arbeidsparticipatie). Klinisch-epidemiologisch en translationeel onderzoek.

Leerstoel

 • Hoogleraar reumatologie in het bijzonder systemische autoimmuunziekten (2014)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Rheumatoid Vasculitis (1998)

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Alle umc's in Nederland
 • Reumafonds, Amsterdam
 • diverse buitenlandse instellingen, waaronder Karolinska Instituut, Stockholm, Zweden; Imperial College, Londen, GB

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Ontwikkeling van landelijk SLE register, Dutch Autoimmune REgister "DAiRE" (ZONmw)
 • Rol van Ebstein Barr Virus (EBV) bij systemische lupus erythematosus (SLE ) (Reumafonds)
 • Developing diagnostic criteria for the differentiation between large vessel vasculitis and atherosclerosis using 18 FDG PET/ CT( (Reumafonds)

Wetenschappelijke publicaties

 • an Laar JM, Farge D, Sont JK, Naraghi K, Marjanovic Z, Larghero J, Schuerwegh AJ, Marijt EW, Vonk MC, Schattenberg AV, Matucci-Cerinic M, Voskuyl AE, van de Loosdrecht AA, Daikeler T, Kötter I, Schmalzing M, Martin T, Lioure B, Weiner SM, Kreuter A, Deligny C, Durand JM, Emery P, Machold KP, Sarrot-Reynauld F, Warnatz K, Adoue DF, Constans J, Tony HP, Del Papa N, Fassas A, Himsel A, Launay D, Lo Monaco A, Philippe P, Quéré I, Rich É, Westhovens R, Griffiths B, Saccardi R, van den Hoogen FH, Fibbe WE, Socié G, Gratwohl A, Tyndall A; EBMT/EULAR Scleroderma Study Group. Autologous hematopoietic stem cell transplantation vs intravenous pulse cyclophosphamide in diffuse cutaneous systemic sclerosis: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 Jun 25;311(24):2490-8. doi: 10.1001/jama.2014.6368.
 • van Vollenhoven RF, Mosca M, Bertsias G, Isenberg D, Kuhn A, Lerstrøm K, Aringer M, Bootsma H, Boumpas D, Bruce IN, Cervera R, Clarke A, Costedoat-Chalumeau N, Czirják L, Derksen R, Dörner T, Gordon C, Graninger W, Houssiau F, Inanc M, Jacobsen S, Jayne D, Jedryka-Goral A, Levitsky A, Levy R, Mariette X, Morand E, Navarra S, Neumann I, Rahman A, Rovensky J, Smolen J, Vasconcelos C, Voskuyl A , Voss A, Zakharova H, Zoma A, Schneider M. Treat-to-target in systemic lupus erythematosus: recommendations from an international task force. Ann Rheum Dis. 2014 Jun;73(6):958-67. doi:10.1136/annrheumdis-2013-205139. Epub 2014 Apr 16. PubMed PMID: 24739325
 • Lensen KJ, Voskuyl AE, van der Laken CJ, Comans EF, van Schaardenburg D, Arntzenius AB, Zwijnenburg T, Stam F, Gompelman M, Zant FM, van Paassen AQ, Voerman BJ, Smit F, Anten S, Siegert CE, Binnerts A, Smulders YM. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in elderly patients with an elevated erythrocyte sedimentation rate of unknown origin. PLoS One. 2013;8(3):e58917. doi: 10.1371/journal.pone.0058917. Epub 2013 Mar 19. PubMed PMID: 23527049; PubMed Central PMCID: PMC3602584.
 • Radstake TR, Gorlova O, Rueda B, Martin JE, Alizadeh BZ, Palomino-Morales R, Coenen MJ, Vonk MC, Voskuyl AE , Schuerwegh AJ, Broen JC, van Riel PL, van 't Slot R, Italiaander A, Ophoff RA, Riemekasten G, Hunzelmann N, Simeon CP, Ortego-Centeno N, González-Gay MA, González-Escribano MF; Spanish Scleroderma Group, Airo P, van Laar J, Herrick A, Worthington J, Hesselstrand R, Smith V, de Keyser F, Houssiau F, Chee MM, Madhok R, Shiels P, Westhovens R, Kreuter A, Kiener H, de Baere E, Witte T, Padykov L, Klareskog L, Beretta L, Scorza R, Lie BA, Hoffmann-Vold AM, Carreira P, Varga J, Hinchcliff M, Gregersen PK, Lee AT, Ying J, Han Y, Weng SF, Amos CI, Wigley FM, Hummers L, Nelson JL, Agarwal SK, Assassi S, Gourh P, Tan FK, Koeleman BP, Arnett FC, Martin J, Mayes MD. Genome-wide association study of systemic sclerosis identifies CD247 as a new susceptibility locus. Nat Genet. 2010 May;42(5):426-9. doi: 10.1038/ng.565. Epub 2010 Apr 11. PubMed PMID: 20383147; PubMed Central PMCID: PMC2861917.
 • Bultink IE, Lems WF, Kostense PJ, Dijkmans BA, Voskuyl AE. Prevalence of and risk factors for low bone mineral density and vertebral fractures in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2005 Jul;52(7):2044-50. PubMed PMID: 15986345

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting Registratie Systeemziekten Nederland/ Dutch Autoimmune diseases REgistry (DAiRE)
 • Secretaris landelijke SLE werkgroep
 • Voorzitter medisch adviesraad landelijke patienten vereniging NVLE