Nijman, J.M.C
genetisch consulent
Contact

Als genetisch consulent in de cardiogenetica doe ik erfelijkheidsonderzoek bij mensen die zelf een (mogelijk) erfelijke hartziekte hebben en bij gezonde mensen bij wie een erfelijke hartziekte in de familie voorkomt.

Contactgegevens Klinische genetica

Werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2010.

Aandachtsgebieden

  • Cardiogenetica

Opleiding

  • Verloskunde, Verloskunde Academie Amsterdam
  • Opleiding tot genetisch consulent

Werkt samen met:

  • Cardiologen Amsterdam UMC