Netea, S.A. (Drs.)
basisarts
Contact

Ik heb mijn geneeskunde opleiding eind 2020 afgerond aan de Universiteit Utrecht. Gelijk daarna ben ik begonnen met mijn promotietraject bij de afdeling Kindergeneeskunde in Amsterdam UMC, gericht op de ziekte van Kawasaki. Dit is een ernstige koortsende ziekte bij jonge kinderen, waarbij ontsteking van de vaten optreedt. Waarom sommige kinderen de ziekte van Kawasaki krijgen weten we niet, maar we denken dat het optreedt als reactie op een eerdere infectie bij kinderen met een erfelijke aanleg. Door die erfelijke aanleg te onderzoeken, ben ik in contact gekomen met de polikliniek Klinische genetica, waar ik sinds september 2023 ook werkzaam ben als arts-assistent. De genetica is een enorm uitgebreid en steeds ontwikkelend veld, wat ons gaat helpen onbegrepen ziektebeelden beter te begrijpen.

Contactgegevens Klinische genetica

Werkzaam bij Amsterdam UMC sinds 2023.

Aandachtsgebieden

  • Ziekte van Kawasaki
  • Opthalmogenetica

Opleiding

  • Geneeskunde

Wetenschap & Onderwijs

Binnen de Kawasaki studie onderzoeken we de oorzaak, het beloop en de lange-termijn gevolgen van de ziekte van Kawasaki. Hierbij onderzoeken we ook of erfelijke aanleg een rol speelt. Een erfelijke bijdrage aan het risico op de ziekte van Kawasaki wordt al lang vermoed door het veel hogere risico op de ziekte bij Aziatische kinderen, met name Japanners en Koreanen, dat blijft bestaan wanneer zij naar andere landen verhuizen. Andere aanwijzingen die wijzen op een erfelijke bijdrage zijn het hogere risico bij broers en zussen van patiënten met de ziekte van Kawasaki vergeleken met de algemene bevolking. Eerdere studies zijn er nog niet in geslaagd om definitieve erfelijke verbanden aan te tonen. Vandaar dat we hier in Amsterdam UMC meer onderzoek naar willen doen.