Gieteling, E. (Drs.)
Internist ouderengeneeskunde
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 1120

De specialisatie interne ouderengeneeskunde spreekt mij aan vanwege de persoonsgerichte benadering van patiënten. Bij elke oudere speelt een unieke combinatie van problemen in verschillende domeinen en daarom behoeft elke patiënt een geïndividualiseerde benadering en behandeling. Mijn persoonlijke interesse betreft besluitvorming bij medisch ethische (behandel)dillema’s. Hoe krijgt een oudere zorg die past bij zijn wensen en waarden en voorkom je naast medische onderhandeling ook steeds meer voorkomende overbehandeling? In mijn ogen is hierbij ook tijdig praten over het levenseinde (dmv advance care planning) en goede palliatieve zorg van groot belang. Hier zet ik mij graag voor in.

Specialist sinds 2017 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2014

Aandachtsgebieden

  • Advance care planning (vooruitzien in zorg)
  • Palliatieve zorg
  • Medische ethiek (gespreksleider moreel beraad, lid commissie medische ethiek)

Opleiding

  • Isala klinieken
  • VUmc
  • OLVG, locatie West (neurologie stage)
  • GGZ Ingeest (psychiatrie stage)
  • Ziekenhuis Amstelland