Elting, M.W. (Dr.)
Klinisch geneticus (erfelijkheidsarts), Plv. opleider klinische genetica
Contact

Telefoonnummer 020 - 444 0150

' Klinische genetica is dynamisch vak. Door nieuwe DNA-onderzoekstechnieken wordt steeds vaker de genetische oorzaak van een aangeboren afwijking of erfelijke aandoening gevonden. Dat is spannend, maar het heeft ook vaak heftige consequenties. Voor mij ligt de uitdaging van het vak niet alleen in het zoeken naar de oorzaak in het DNA, maar ook in het geven van een heldere uitleg (over oorzaak en gevolg) aan de patiënt en de familieleden.'