Dr. Marieke Visser
Neuroloog, Medisch adviseur
Contact

Telefoonnummer (020) 444 1160

Acute neurologie is mijn aandachtsgebied. Dat zijn bijvoorbeeld patiënten met hoofdletsel of met een beroerte. De opvang in het eerste uur is van levensbelang. Bij een beroerte moet de indicatie gesteld worden voor een acute behandeling door middel van trombolyse. Om dit goed te laten verlopen zijn alle schakels van de keten belangrijk. Voor de patiënt begint het belangrijkste deel erna, hoe herstel ik? Ook dit aspect heeft mijn aandacht.

Specialist sinds 1999 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie Vumc sinds 2001

Aandachtsgebieden

 • Acute neurologie
 • Kwaliteit van zorg

Opleiding

 • UMCU, Utrecht
 • Erasmus MC, Rotterdam

Wetenschap - onderwijs

In VUmc is er een groot aanbod aan acute neurologische patiënten. In samenwerking met andere ziekenhuizen doe ik onderzoek met betrekking tot de kwaliteit van zorg rondom een beroerte, met name variatie in de zorg. Door van elkaar te leren en goede afspraken te maken in de regio kan de zorg verbeteren. Dat komt nu al tot uiting in snelle doorlooptijden bij patiënten met een acute behandeling voor een beroerte. 
Ik probeer te kijken naar het hele traject en in dit traject verbetering aan te brengen. Zo onderzocht ik variatie in zorg rondom de acute behandeling van een beroerte en de zorg voor patiënten met en ernstige beroerte die de laatste levensfase ingaan. Momenteel onderzoeken we de variatie in de zorg rondom de TIA-diagnostiek. Daarnaast participeer ik in nationale multicenter studies op het gebied van beroerte, zoals de PASS-studie, (preventieve antibiotica), Mr Clean (intra-arteriële behandeling), DUST (beeldvorming in de acute fase van een beroerte) en het CVA Parelsnoer, in samenwerking met het AMC en andere umc's.

Gepromoveerd op onderwerp

 • 'Kwaliteit van leven na een hartinfarct of beroerte' (1996)

Doceert in

 • Acute neurologie
 • Klinisch redeneren

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • EMGO
 • Werkgroep Wetenschappelijk onderzoek Acute Zorg

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • ZonMw, Den Haag
 • Hartstichting, Den Haag
 • CVA Parelsnoer, Amsterdam

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • ZonMw: project Zorg rondom ernstige beroerte
 • Hersenstichting: UPFRONT studie, prognose na licht schedelhersenletsel
 • ZonMw: Explicit studie: Herstel na beroerte

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Lid Commissie Effectiviteit en Kosten, ZonMw
 • Lid werkgroep cijfers, Nederlandse Hartstichting
 • Lid redactie Nederlands Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie