Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Vermoeden van kindermishandeling, met name lichamelijke mishandeling en verwaarlozing, seksueel misbruik en/of PCF (kindermishandeling door falsificatie) incl. 2nd en 3d opinions.

  • Neem bij een vermoedelijk incident van seksueel misbruik tot en met 7 dagen geleden direct contact met ons op of met het CSG (Centrum voor Seksueel Geweld: 088-0188)
  • Neem bij zichtbaar letsel direct contact met ons op
  • Aarzel niet om vooraf telefonisch met ons te overleggen

(Verdenking) eetstoornis = eetprobleem dat zo langdurig of ernstig verstorend is dat het de groei, de gezondheid en/of de psychosociale ontwikkeling van een kind of jongere bedreigt. Met name eetstoornis met comorbiditeit, 2nd opinions en 2nd opinions samen met kinder- en jeugdpsychiatrie.

Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), voorheen SOLK.

Overige problematiek waarbij expertise sociale pediatrie gewenst is.

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.

Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de
verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Wij vragen u vooraf telefonisch met ons te overleggen. Wij zijn 24/7 bereikbaar.

Veelgestelde vragen kindermishandeling

Van wie heb ik toestemming voor verwijzing nodig?

Wij hebben toestemming nodig van alle gezaghebbers. De toestemming geldt voor het polibezoek en het eventuele aanvullende onderzoek. Wij verwachten dat beide gezaghebbende ouders samen voor de afspraak komen, ook als de relatie is verbroken. Dit geldt natuurlijk niet als het een alleenstaande ouder betreft.

Wat is het doel van het polibezoek?

Het doel van dit bezoek is om te kijken of het goed gaat met het kind. Zowel op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied als op het gebied van de veiligheid. Daarbij kijken wij of er medische en/of psychologische hulpverlening nodig is voor de patiënt en/of voor (andere leden van) het gezin. Soms zullen wij een melding doen bij Veilig Thuis, dit zullen wij altijd met de betrokkenen bespreken. Wij schrijven na afloop van het bezoek een medische brief aan de huisarts en de verwijzer met onze bevindingen. Onze medische brief is geen rapportage bedoeld voor juridische doeleinden.

Wie zijn er bij de afspraak aanwezig?

Tijdens het bezoek zijn in ieder geval een getrainde (kinder)arts en kinderpsycholoog aanwezig. Indien nodig zal er ook een medisch maatschappelijk werker of een gespecialiseerd verpleegkundige aanwezig zijn. In het Amsterdam UMC leiden we daarnaast studenten op. Daarom kan het zijn dat er ook een stagiair of arts in opleiding aanwezig is.

Hoelang duurt het bezoek?

Het bezoek duurt ongeveer anderhalf á twee uur. Na een korte kennismaking met de patiënt en ouders, spreken de arts en de kinderpsycholoog allereerst alleen met de ouders. Soms is er reden om het kind niet alleen in de wachtkamer te laten, bijvoorbeeld omdat deze daar nog te jong voor is. In dit geval is het fijn er een extra persoon mee komt, die bij het kind kan blijven in de wachtkamer.

Hoe kan het kind worden voorbereid op het bezoek?

U kunt deze afspraak vergelijken met een bezoek aan het consultatiebureau of de schoolarts. Het kind spreekt met twee mensen apart, de arts en de kinderpsycholoog. Het kind moet zich daarnaast uitkleden en de arts onderzoekt, meet en weegt het kind. Het kind wordt van top tot teen onderzocht, soms worden hierbij foto’s gemaakt door een medisch fotograaf. Misschien weet de patiënt niet waarom deze afspraak er is. In dat geval kan met hem of haar besproken worden dat de arts gaat kijken of hij/zij helemaal gezond is en of alles goed met hem/haar gaat. De kinderpsycholoog is iemand die veel met kinderen praat.

Veelgestelde vragen eetstoornissen

Waar kan ik als zorg verlener meer informatie vinden of met wie kan ik overleggen?

Achtergrondinformatie over eetstoornissen staat in de zorgstandaard (1. Introductie - Eetstoornissen | GGZ Standaarden) of is te vinden op Voor medisch professionals - First EET kit. Overleggen met een zorgprofessional kan via KEETi (Collegiaal advies over zorg en behandeling van eetstoornissen? Bel K-EETi! – Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (kenniscentrum-kjp.nl))

Moeten alle kinderen met een eetstoornis verwezen worden naar een kinderarts?

Het advies is om dit wel te doen of om in ieder geval te overleggen met een kinderarts met expertise op dit gebied. Dit omdat snelle herkenning en behandeling een gunstig effect heeft op de prognose.

Is het aan te raden om patiënt al te verwijzen naar de GGZ?

Gezien de lange wachttijden bij de GGZ is het fijn als dit reeds in gang is gezet. De kinderarts kan meedenken of de plek van verwijzing de meest passende zorg kan bieden. Een overzicht van zorgaanbieders is te vinden via Eetstoornissen Netwerk.

Wat kan ik ouder/patiënt bieden in de wachttijd totdat ze bij de kinderarts terecht kunnen?

Voor informative en uitleg over eetstoornissen zie de First EET kit - First EET kit.