Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

 • Complexe urogenitale afwijkingen

 • Enkelvoudige urogenitale afwijkingen met mogelijke operatie indicatie

 • Nierstenen met mogelijk operatie indicatie. Bij twijfel (in geval van kleine, niet-obstructieve stenen) kan met ons worden overlegd. Indien geen operatie indicatie, wordt geadviseerd onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaak (metabool, genetisch). Voor de details verwijzen we naar de kindernefrologie.

 • Neurogene blaasfunctiestoornissen (bijvoorbeeld bij spina bifida, ruggenmergtrauma of anorectale malformatie).

 • Disorders of Sex Development (DSD)

 • Therapieresistente incontinentie/ urineweg infecties na gespecialiseerde behandeling door een kinderarts.

 • Urologische problematiek rondom niertransplantatie

Helaas kunnen we niet alle verwijzingen in behandeling nemen. Onderstaande aandoeningen kunt u naar onze collega's in de 2de lijn verwijzen

 • Palpabele niet-scrotale testes (op het moment van operatie >1 jaar)

 • Torsio testis bij jongens >1 jaar

 • Phimosis, balanitis

Urologen met aandachtsgebied kinderurologie in de regio:

 • S.D. Bos, uroloog Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

 • R. Lazarov en Dr. R.K. van der Vijgh, urologen BovenIJ ziekenhuis, Amsterdam Noord

 • A. Noordzij, uroloog Spaarne Gasthuis, Hoofddorp

 • J.A. van der Spruit, uroloog Alrijne ziekenhuis, Leiderdorp

 • S. van Huystee, uroloog Rode Kruis Ziekenhuis, Beverwijk

Graag ontvangen we uw verwijzing via deze website. U kunt de verwijsbrief via deze website uploaden samen met de verslagen van alle eerder uitgevoerde beeldvorming, urinekweken en labonderzoek.

Beeldvorming

Beeldvorming (radiologie en nucleaire geneeskunde) graag op het moment van de verwijzing doorsturen via Twiin of beschikbaar stellen via XDS (wanneer uw ziekenhuis hierop aangesloten is). Alternatief kunt u (na overleg) een digitale link naar een ander platform sturen naar rng-beeldenimport@amc.uva.nl.

Zonder beelden van de reeds uitgevoerde radiologische- (echo, mictiecystogram, CT) en nucleair geneeskundige onderzoeken (DMSA, renogram), kan de verwijzing niet in behandeling worden genomen.

Spoedverwijzingen graag na telefonisch overleg.