Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

U kunt mensen naar ons verwijzen met de volgende kwaadaardige tumoren:

 • Upper-GI: slokdarm/maagcarcinoom
 • HPB : HCC (hepatocellulair carcinoom)/Cholangiocarcinoom/Pancreascarcinoom/IPMN met maligne kenmerken/Papil van Vater carcinoom/Duodenumcarcinoom
 • CRC: Anuscarcinoom/dunnedarmkanker/rectumcarcinoom/levermetastasen bij colorectaal carcinoom
 • NET: GI neuro-endocriene tumoren (contact interne geneeskunde: 0204441120)

Het merendeel van de oncologische zorg bevindt zich op locatie VUmc.
De zorg rondom anuscarcinoom, dunnedarmkanker en rectumcarcinoom bevindt zich nog op zowel locatie AMC als VUmc.

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Bij de verwijzing graag vermelden of het gaat om een second opinion of tertiaire verwijzing.

  Terugkoppeling verwijzer

  Wanneer het eerste consult heeft plaats gevonden, ontvangt u als verwijzer een
  behandelplan. Dit gebeurt per e-mail of per post.

  Terugkoppeling patiënt 

  Na uw verwijzing ontvangt de patiënt zo snel mogelijk een uitnodiging voor de eerste polikliniek afspraken en/of onderzoeken. Er wordt contact opgenomen met de patiënt om toelichting te geven over de gang van zaken op de polidag.