Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

U kunt mensen naar ons verwijzen met de volgende kwaadaardige tumoren:

 • Upper-GI: slokdarm/maagcarcinoom
 • HPB : HCC (hepatocellulair carcinoom)/Cholangiocarcinoom/Pancreascarcinoom/IPMN met maligne kenmerken/Papil van Vater carcinoom/Duodenumcarcinoom
 • CRC: Recidief anuscarcinoom/dunnedarmkanker/primair of recidief rectumcarcinoom/lever, long, klier metastasen bij colorectaal carcinoom/peritonitis carcinomatosa en pseudomyxoom (HIPEC indicaties)
 • NET: schildklierkanker, bijschildklierkanker, bijnierkanker, GI neuro-endocriene tumoren

Bij elke verwijzing zijn de volgende documenten nodig:

 • Verwijsbrief (incl. medicatie, allergieën en eerdere Radio en chemotherapie behandelingen met data, wensen en behoeften patient indien besproken)
 • Cardio en pulmonale voorgeschiedenis met laatste gegevens
 • Lab uitslagen (eGFR, tumormarker)
 • Beeldvorming: CT thorax/abdomen (<4wkn) en MRI of PET (indien gemaakt)
 • Endoscopie (indien gemaakt) en/of puncties
 • PA (incl MMR en mutatie status)
 • Alle recente verslagen overige onderzoeken/ingrepen

Het merendeel van de oncologische zorg bevindt zich op locatie VUmc.
De zorg rondom anuscarcinoom, dunnedarmkanker en rectumcarcinoom bevindt zich nog op zowel locatie AMC als VUmc.

Huisartsen verwijzen via ZorgDomein.
Overige verwijzers kunnen hun verwijzing insturen via de knop 'Direct verwijzen'. U kunt hier de verwijsbrief uploaden of een verwijsbrief online aanmaken. Bij de verwijzing graag vermelden of het gaat om een second opinion of tertiaire verwijzing.

  Terugkoppeling verwijzer

  Wanneer het eerste consult heeft plaats gevonden, ontvangt u als verwijzer een
  behandelplan. Dit gebeurt per e-mail of per post.

  Terugkoppeling patiënt 

  Na uw verwijzing ontvangt de patiënt zo snel mogelijk een uitnodiging voor de eerste polikliniek afspraken en/of onderzoeken. Er wordt contact opgenomen met de patiënt om toelichting te geven over de gang van zaken op de polidag.