Hieronder vindt u alle informatie die nodig is om te verwijzen. Regel uw verwijzing via de knop ‘Direct verwijzen’.

LET OP: Het formulier heeft een verlooptijd van 30 minuten. Bereid daarom de verwijzing voor door de benodigde documenten alvast klaar te zetten op uw computer.

Bij verdenking van een anafylactische reactie tijdens een operatie.

Behandeling anafylaxie


Indien er sprake is van een anafylactische reactie tijdens de OK, dient vanzelfsprekend als eerste de patiënt behandeld te worden. Onderstaande download bevat ons behandelschema voor een perioperatieve anafylaxie. Indien er in uw ziekenhuis een lokaal protocol aanwezig is dient dit te worden gebruikt.

Afnemen van serum tryptase

Na de anafylactische reactie dient er een serum tryptase afgenomen te worden: tussen de 30 minuten en 3 uur na het begin van de reactie. Het bloed kan worden afgenomen in een gewone stolbuis en dient te worden afgedraaid. Vervolgens kan de buis worden opgestuurd naar het adres in de rechter kolom. Graag een ingevulde labaanvraag meesturen.

Tryptase is een mediator die normaliter wordt gevonden in basofielen en mestcellen. Bij allergische reacties maar ook bij aspecifieke prikkeling van de mestcellen kan deze mediator verhoogd zijn in het bloed. Om deze reden is het zinvol bij verdenking op een allergische reactie of anafylaxis een serum tryptase af te nemen en dit te vergelijken met een 2de monster dat minimaal 24 uur na het herstel van de reactie wordt afgenomen. Een verhoging ten opzichte van basaal kan wijzen op mestcelrelease; als beiden verhoogd zijn, kan dit wijzen op een mastocytose.

Verzamelen en opsturen gegevens

Voor een goede evaluatie van de patiënt ontvangen we graag de volgende gegevens:

  • Het serum tryptase; afgenomen zo snel mogelijk na de reactie
  • Ingevuld verwijsformulier
  • Informed consent formulier

Na ontvangst van deze gegevens wordt de patiënt opgeroepen voor een evaluatie op het combinatiespreekuur van anesthesist en allergoloog met aanvullend huidtesten en (zo nodig) provocatietesten. Na afloop ontvangt u een brief met de resultaten en advies over eventuele toekomstige lokale en algehele anesthesie.