De laboratoria Amsterdam UMC Genoomdiagnostiek (AGDx), verrichten in het kader van de wet Bijzondere Medische Verrichtingen, diagnostiek voor erfelijke aandoeningen voor Amsterdam UMC, andere Nederlandse en internationale ziekenhuizen. Het diagnostisch aanbod wordt continu up-to-date gehouden.

AGDx valt onder de afdeling Humane Genetica en is verdeeld over de locaties:

  • Het laboratorium Genoomdiagnostiek Amsterdam UMC, Locatie AMC, EN-ISO15189:2012 geaccrediteerd (RvA, M174)
  • Het laboratorium Genoomdiagnostiek Amsterdam UMC, Locatie VUmc, EN-ISO15189:2012 geaccrediteerd (RvA, M130).