Onderzoeksactiviteiten van de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van de Amsterdam UMC - locatie AMC vinden tezamen met onderzoek van de afdeling Reumatologie van de Amsterdam UMC - locatie VUmc en Reade plaats binnen het Amsterdam Rheumatology & immunology Center (ARC).

Onderzoek naar signaaltransductie routes en transcriptiefactoren in ontstekingsziekten, waaronder vasculitis, wordt binnen het AMC gecoördineerd door dr. S.W. Tas. Het onderzoek van dr. N. de Vries richt zich met name op de biologie van B-cellen, welke een centrale rol spelen in vasculitis.
Lees verder >>

Het proces van vaatwandontsteking wordt op diverse manieren onderzocht binnen de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC.
Lees verder >>

Binnen het VUmc wordt onderzoek verricht naar de waarde van beeldvorming met PET-scan en MRI bij grote vaten vasculitis. Dr J. van der Laken is projectleider van de onderzoekslijn “Beeldvorming van inflammatoire reumatische ziekten”, waarbinnen dit onderzoek plaats vindt.
Lees verder >>

Vasculitis is een zeldzame aandoening waarbij in toenemende mate behandeling met biologicals (op dit moment vooral rituximab) plaats vindt. Om informatie te verzamelen over effectiviteit en veiligheid van ingestelde behandeling met biologicals bij zeldzame ontstekingsziekten, waaronder vasculitis, is door (onderzoeks)artsen binnen het AMC het online RUBRIC register ontwikkeld. RUBRIC staat voor “Rational Use of Biologics in rare Refractory Immune-mediated inflammatory diseases (IMIDs) Consortium". Het RUBRIC register zal uiteindelijk leiden tot meer evidence based medicine voor patienten met zeldzame ontstekingsziekten, waaronder vasculitis.
Lees verder >>