Mensen met neuromusculaire aandoeningen (kortweg NMA of spierziekten genoemd) hebben vaak moeite om voldoende te bewegen vanwege spierzwakte, vermoeidheid en pijn. Om deconditionering tegen te gaan en een actieve leefstijl te stimuleren, is aerobe training (ook wel conditietraining of duurtraining) een belangrijk onderdeel van de revalidatiebehandeling. De B-FIT trainingswijzer helpt behandelaren bij het voorschrijven van een gepersonaliseerd aeroob trainingsprogramma. De auteurs van de trainingswijzer zijn verbonden aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC.

Ontwikkeling van de B-FIT trainingswijzer

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs voor de positieve effecten van aerobe training bij verschillende soorten langzaam progressieve spierziekten. Belangrijke kennishiaten op basis van recente systematische literatuurstudies zijn een gebrek aan gestandaardiseerde uitkomsten, en onduidelijkheid over hoe training moet worden voorgeschreven, in termen van frequentie, intensiteit, tijd en type training. Deze onduidelijkheid zorgt mogelijk voor een beperkte toepassing van deze veelbelovende interventie in de dagelijkse praktijk.

Daarom is de B-FIT trainingswijzer ontwikkeld. B-FIT helpt behandelaren bij het voorschrijven van een persoonlijk aeroob trainingsprogramma, op basis van de gegevens van een submaximale inspanningstest. De trainingswijzer is ontwikkeld door een werkgroep van deskundigen (fysiotherapeuten, revalidatieartsen, patiënten en onderzoekers). Op deze website vindt u de B-FIT trainingswijzer, een instructievideo, werkprotocollen en formulieren, en meer informatie over B-FIT partners en lopende en afgeronde onderzoeksprojecten rondom B-FIT.

Therapeutenhandleiding en patiëntenwerkboek

De trainingswijzer bestaat uit een algemene inleiding, een therapeutenhandleiding en een patiëntenwerkboek. De complete trainingswijzer kunt u hier downloaden. Een verkorte therapeutenhandleiding en patiëntenwerkboek zijn ook los te downloaden.De therapeutenhandleiding bevat achtergrondinformatie over trainingsprincipes in het algemeen en bij spierziekten. Het biedt praktische aanbevelingen voor het indiceren, voorschrijven, monitoren en evalueren van aerobe training. Voor de verschillende stappen in het zorgtraject zijn werkprotocollen opgenomen met bijpassende formulieren. Ook zijn er templates beschikbaar om eenvoudig en snel individuele trainingszones te bepalen, het trainingsprogramma op te stellen, en trainingsresultaten overzichtelijk weer te geven.Het patiëntenwerkboek omvat praktische instructies voor de patiënt, het trainingsprogramma en het logboek waarmee de voortgang van de training gevolgd kan worden en indien nodig bijgesteld.

Instructievideo

In de onderstaande instructievideo worden de door de behandelaar te doorlopen stappen besproken aan de hand van de 5 bezoekmomenten zoals beschreven in de therapeutenhandleiding. Onder de video zijn de bezoekmomenten en bijbehorende formulieren weergegeven.

Accepteer alle cookies om deze video te bekijken.

Bezoekmomenten en formulieren

Hieronder zijn de 5 bezoekmomenten met bijbehorende formulieren weergegeven. De formulieren zijn ook los te dowloaden via overzicht downloads (hieronder).

Bezoek (doel) Verrichtingen Formulier
1. Anamnese Activiteitenlijst Appendix 1
2. Aanvullend onderzoek Submaximale inspanningstest Appendix 2
Bepaling anaerobe drempel Appendix 3
Trainingsschema Rekenhulp
3. Opstarten training Opstarten training
4. Tussentijdse evaluatie Submaximale inspanningstest Appendix 2
Bepaling anaerobe drempel Appendix 3
Trainingsschema Rekenhulp
5. Eind evaluatie Submaximale inspanningstest Appendix 2
Evaluatieformulier training Appendix 5
Evaluatieformulier training Trainingsresultaten

B-FIT downloads

B-FIT Trainingwijzer

Appendices

Templates trainingsschema en trainingsresultaten

B-FIT onderzoeksprojecten

Op deze (Engelstalige) pagina vindt u meer informatie over lopende en afgeronde onderzoeksprojecten met betrekking tot B-FIT.