Informatie van de afdeling over spondyloartritis.

Spondyloartritis

Spondyloartritis betreft een familie van ontstekingsziekten van het bewegingsapparaat met een aantal gemeenschappelijke kenmerken, zoals onder andere vaak voorkomende ontstekingen van de gewrichten van de benen (knieën en enkels), peesontstekingen en uiteindelijk optredende benige vergroeiingen. Daarnaast komen er soms klachten voor buiten het bewegingsapparaat, waaronder oogontsteking (uveitis), ontstekingsziekten van de darm en de huidziekte psoriasis. De spondyloartropatieën zijn onder te verdelen in axiale spondyloartritis waarbij de ontsteking van de wervelkolom op de voorgrond staat en perifere spondyloartritis, waarbij de ontsteking van de gewrichten buiten de wervelkolom op de voorgrond staat. Binnen de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie (KIR) is een speciale spondyloartritis polikliniek waar patiënten met spondyloartritis worden gevolgd en behandeld.

Axiale spondyloartritis

Axiale spondyloartritis manifesteert zich in sterke mate in de wervelkolom. Het prototype is de ziekte van Bechterew. Hierbij is vaak sprake van lage rugpijn welke geleidelijk ontstaat. Deze rugpijn is de eerste uiting van ontsteking van de bekkengewrichten. Bij een deel van de patiënten treedt benige vergroeiing op van de wervelkolom die daardoor verstijft. De ziekte begint meestal op jong-volwassen leeftijd, twee maal zo vaak bij mannen dan bij vrouwen. Behandeling bestaat uit oefentherapie om verstijving van de wervelkolom te voorkomen en ontstekingsremmers. Vaak is het nodig de ziekte te behandelen met de zogenaamde ‘biologicals’. Ook voor axiale spondyloartritis geldt dat we binnen de KIR behandelmethoden in de vorm van nieuwe ‘biologicals’ onderzoeken.

Perifere spondyloartritis

Bij perifere spondyloartritis is vaak sprake van ontsteking van de gewrichten van de benen (knieën en enkels). Er zijn verschillende vormen van perifere spondyloartritis. Soms is er sprake van gezamenlijk voorkomen van artritis en de huidziekte psoriasis, in dat geval spreken we ook wel van ‘artritis psoriatica’. Artritis psoriatica komt even vaak bij mannen als vrouwen voor. Voor de behandeling gelden dezelfde principes als bij de behandeling van Reumatische Artritis. Binnen de KIR onderzoeken we ook nieuwe behandelmethoden in de vorm van nieuwe ‘biologicals’ voor perifere spondyloartritis.