Uw reumatoloog of internist heeft u voorgesteld om iloprost te gebruiken. Dit is onderdeel van de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er meer over weet.

Waarvoor wordt iloprost gebruikt?

Iloprost wordt voorgeschreven bij patiënten met de ziekte systemische sclerose of de ziekte van Buerger (thrombangiitis obliterans) die een ernstige vernauwing van kleine bloedvaten hebben.

Hoe werkt iloprost?

De werking van iloprost is nog niet precies bekend. Iloprost zorgt onder meer voor vaatverwijding en een verminderde werking van de bloedplaatjes.

Wanneer mag ik iloprost niet gebruiken?

 • Bij een verhoogd risico op bloedingen
 • Bij vernauwing(en) in de bloedvaten van het hart (angina pectoris)
 • Indien u in het afgelopen half jaar geleden een hartinfact of herseninfarct heeft gehad
 • Bij verminderde hartwerking (“hartfalen”)
 • Bij (ernstige) hartritmestoornissen
 • Vrouwen: Indien u zwanger wil worden, zwanger bent of borstvoeding geeft

Mag ik iloprost met andere medicijnen gebruiken?

U kunt iloprost samen met bijna alle medicijnen gebruiken. Als u ook andere medicijnen gebruikt die van invloed zijn op de bloedstolling, kan het effect versterkt worden.

Hoe gebruik ik iloprost?

Iloprost is een medicijn dat via een infuus wordt toegediend. Meestal wordt het de eerste keer in een kuur van vijf dagen gegeven. U krijgt dan vijf dagen achter elkaar iedere dag gedurende 6 uur iloprost toegediend. In het begin krijgt u een lage dosering. Indien u dit goed verdraagt, wordt de dosering verhoogd.

Soms is na de eerste kuur een onderhoudsbehandeling nodig. Dit bestaat meestal uit een kuur van één dag (waarop u 6 – 8 uur via het infuus iloprost krijgt) eenmaal per vier weken. Of dit nodig is en hoe vaak spreekt uw arts (reumatoloog of internist) met u af.

Welke bijwerkingen kunnen er zijn?

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

 • Hoofdpijn of duizeligheid.
 • “Opvliegers” met zweten
 • Maag- en darmklachten zoals misselijkheid en braken of diarree.

In sommige gevallen:

 • Daling van de bloeddruk en/of hartslag
 • Algehele zwakte
 • Rusteloosheid of juist slaperigheid
 • Dorst
 • Koorts
 • Pijn in de ledenmaten

Als u ernstige bijwerkingen heeft moet u stoppen met de iloprost. U moet de verpleegkundige waarschuwen bij:

 • pijn op de borst

Meestal zullen bijwerkingen verdwijnen na verlagen van de dosis of staken van

iloprost. Na herstel van de bijwerking kan iloprost vaak worden hervat, soms in een lagere dosis.

Welke controles zijn nodig bij het gebruik van iloprost?

Tijdens de behandeling met iloprost wordt regelmatig de bloeddruk en hartfrequentie gemeten. Soms wordt een ECG (“hartfilmpje”) gemaakt.

Wat is het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding?

Mannen:

Voor zover nu bekend is, heeft iloprost geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en kan gebruikt worden door mannen met een kinderwens.

Vrouwen

Het is erg belangrijk om uw arts te vertellen dat u zwanger wilt worden of al zwanger bent. Iloprost heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid van vrouwen. Dit verdwijnt na het stoppen van de behandeling. Iloprost kan bij het ongeboren kind afwijkingen veroorzaken en de kans op een miskraam vergroten. Daarom mag u tijdens een zwangerschap geen iloprost gebruiken. Het is dus belangrijk om tijdens het gebruik van iloprost een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken. U mag iloprost ook niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Overleg de situatie met uw arts.

Wat moet ik nog meer weten?

 • Gebruikt u bloeddrukverlagende medicijnen? Uw arts spreekt met u af of u deze moet innemen tijdens de behandeling met iloprost.
 • Iloprost vermindert de werking van de bloedplaatjes. Als dit mogelijk is, is het verstandig tijdens de behandeling met iloprost, tijdelijk geen NSAID’s te gebruiken. NSAID’s zijn pijnstillers met ontstekingsremmende werking. Voorbeelden van NSAID’s zijn naproxen, diclofenac en ibuprofen. Overleg hierover met uw arts.

Hebt u nog vragen?

Als u nog vragen hebt of wanneer u twijfelt, neem dan gerust contact op met uw reumatoloog of internist. U kunt hiervoor het beste een (telefonische) afspraak maken via het algemene telefoonnummer (020 - 566 2694 ). Ook kunt u contact opnemen met de reumaconsulent tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur van maandag tot en met donderdag 13.00 – 14.00 en vrijdag van 11:30 tot 12:15 uur via 020-5663375 of per email (reumaconsulent@amsterdamumc.nl).

Wilt u meer informatie over de afdeling Klinische Immunologie en Reumatologie van het AMC?

Kijkt u op: https://www.amc.nl/web/specialismen/klinische-immunologie-en-reumatologie.htm