In deze folder leest u informatie over wat u moet doen als u vergeten bent uw hiv-medicijnen in te nemen. Ook staat erin wat u moet doen als u heeft gebraakt na inname van uw hiv-medicijnen.

Medicijnen vergeten in te nemen

Als u erachter komt, dat u de medicijnen bent vergeten in te nemen, dan kunt u hieronder lezen wat u moet doen. Dit is afhankelijk van welke medicatie u gebruikt. Leest u onderstaande dus goed door!

Gebruikt u:

 • Nevirapine (Viramune)
 • Efavirenz (Stocrin)
 • Tenofovir (Viread)
 • Lamivudine (Epivir)
 • Emtricitabine (Emtriva)
 • Rilvipirine ( Edurant)
 • Etravirine ( Intelence)
 • Truvada
 • Atripla
 • Kivexa

Neem de vergeten medicatie direct in en vervolg hierna uw gewone innameschema.

Gebruikt u:

Andere medicatie:

Wat u moet doen is afhankelijk van wanneer u erachter komt dat u de dosis vergeten bent.

  • Langer dan 2 uur voor uw volgende inname moment:

Neem de medicatie direct in en volg weer uw gewone innameschema.

  • Korter dan 2 uur voor uw volgende inname moment:

Neem de medicatie direct in, maar sla de eerstvolgende inname over. Hierna kunt u het gewone innameschema hervatten.

Bovenstaande adviezen moeten niet de indruk wekken dat het vergeten van medicatie niet zo belangrijk is. Beter is het om te achterhalen waardoor u de medicijnen bent vergeten in te nemen en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

Negatieve gevolgen

U moet er rekening mee houden dat als u het medicijn alsnog inneemt er tijdelijk hogere bloedspiegels ontstaan, met mogelijk bijwerkingen tot gevolg. Dit weegt echter op tegen het risico van te lage bloedspiegels. Een ander negatief gevolg van het vergeten of te laat innemen van medicatie is het ontwikkelen van een resistentie. Een resistentie houdt in dat uw medicatie niet meer goed werkt tegen het hiv-virus. U zult dan waarschijnlijk andere medicatie moeten gaan gebruiken. Nadeel daarvan is dat deze medicatie misschien meer bijwerkingen heeft of bijvoorbeeld vaker per dag ingenomen moet worden.

Zomer en wintertijd

Bij wisselingen van de zomer- naar de wintertijd en de winter- naar de zomertijd, kunt u gewoon uw eigen vaste tijdstip aanhouden waarop u medicijnen inneemt. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met het verzetten van de klok.

Braken

Soms wordt medicatie zonder eten en soms juist met eten ingenomen. Voedsel in de maag vertraagt de maagontlediging en daardoor ook de opname van de medicatie. Het is dus belangrijk om te weten wanneer u heeft gegeten en hoelang daarna u uw pillen heeft ingenomen.

Medicijnen zonder eten ingenomen

Wat moet u in deze situatie doen bij braken?

In de volgende situaties:

 • Braken tot 1 uur na inname medicatie: u neemt opnieuw medicatie in.
 • Braken na meer dan 1 uur na inname medicatie: uw medicatie niet opnieuw innemen.
 • Bij aanwezigheid van restanten van de medicatie in het braaksel: opnieuw medicatie innemen.

Medicijnen met eten ingenomen

Wat moet u in deze situatie doen bij braken?

In de volgende situaties:

 • Braken tot 3 uur na inname medicatie: u neemt opnieuw medicatie in.
 • Braken na meer dan 3 uur na inname medicatie: niets innemen.
 • Bij aanwezigheid van restanten medicatie in braaksel: opnieuw medicatie innemen.

Als bij herhaalde inname van medicijnen u blijft braken, dan moet de oorzaak van het braken onderzocht worden. Neem dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundig consulent.

Eventueel kunt u tijdelijk medicijnen tegen het braken krijgen.

Meer informatie?

Vragen: Voor vragen belt u tijdens het telefonisch spreekuur met de verpleegkundig consulent. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 9 uur tot 11 uur op telefoonnummer 020-56 62407.

Acute klachten: Bij acute klachten belt u op werkdagen van 9 uur tot 17 uur op 020-56 69111. U vraagt dan naar telefoon 29560. Buiten deze tijden en in het weekend belt u naar 020-56 69111 en vraagt u naar de dienstdoende internist.