Beroepsgeheim en privacy

Alle medewerkers van Amsterdam UMC, locatie VUmc hebben beroepsgeheim. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over u mogen geven aan personen of instanties die niet bij uw behandeling betrokken zijn. Zo informeren wij zonder uw toestemming niet uw familie of andere instanties.

Hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, mogen zonder uw toestemming wél gegevens met elkaar delen voor uw behandeling. Zo informeren we uw huisarts en behandelend specialist. In de wet staan enkele situaties waarin wij zonder uw toestemming informatie mogen geven aan anderen. Hieronder leest u daar meer over.

Huisarts en behandelend specialist

Uw huisarts ontvangt informatie over onderzoeken en behandelingen die u bij ons krijgt. Dit doen onze artsen schriftelijk. Bent u ook onder behandeling bij een andere specialist? Dan krijgt deze arts een kopie van de brief aan uw huisarts. Als wij u naar een ander ziekenhuis verwijzen, geven wij alle belangrijke gegevens schriftelijk aan uw nieuwe arts door.

Andere instanties

Wij geven pas informatie aan instanties zoals politie en verzekeringsmaatschappijen als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze instanties vragen u meestal een machtiging te ondertekenen. Hierin staat wie wanneer informatie mag opvragen.

Informatie zonder toestemming

In enkele uitzonderingsgevallen informeert VUmc instanties zonder schriftelijke toestemming van de patiënt. Volgens de wet mogen wij in de volgende situaties zonder uw toestemming informatie geven aan anderen: 

  • Wij zijn verplicht sommige besmettelijke ziekten te melden aan de GGD. Zo kunnen zij snel maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen.
  • Wij hebben het recht zorgverzekeraars op verzoek informatie te geven over behandelingen van patiënten.