RadiumIn overleg met uw arts heeft u besloten een behandeling met radioactief Radium-223 te ondergaan op de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc. In deze folder leest u wat de gang van zaken voor, tijdens en na de behandeling is.

Inleiding

Als gevolg van uw ziekte heeft u uitzaaiingen (metastasen) in de botten. Deze kunnen zeer pijnlijk zijn. Om deze uitzaaiingen te kunnen behandelen en daarbij de pijn en de kans op botbreuken proberen te verminderen wordt een behandeling met Radium-223 dichloride toegepast. De werking van de behandeling berust op het feit dat de radioactieve stof door

de botuitzaaiingen wordt opgenomen en deze lokaal bestraalt.

Behandeltraject

Het behandeltraject bestaat uit een cyclus van zes behandelingen met tussen elke

behandeling een periode van vier weken. Ongeveer een week voor elke behandeling

zullen, middels een bloedcontrole bij u in de buurt, uw bloedwaarden worden

gecontroleerd. Tijdens elke behandeling zullen de nieuwe afspraken voor de volgende

behandeling worden gemaakt en krijgt u bloedformulieren voor de bloedcontrole mee.

Voorbereiding

 • U hoeft niet nuchter te zijn voor deze behandeling.
 • U wordt geadviseerd voor uw komst ongeveer een halve liter vocht te drinken.
 • Belangrijk: meldt u vooraf of u een moeizame of vertraagde stoelgang heeft (obstipatie).
 • Het is belangrijk dat u vooraf meldt of u de afgelopen twee maanden chemotherapie, radiotherapie of een andere behandeling met radioactieve stoffen heeft gehad.

Medicijnen

 • Als u medicijnen gebruikt, kunt u deze innemen op de gebruikelijke manier.
 • Het is belangrijk dat u vooraf meldt of u bisfosfonaten gebruikt of heeft gebruikt.
 • Het is belangrijk dat u vooraf meldt of u calcium, fosfaat en/of vitamine D gebruikt.
 • Het is belangrijk dat u altijd een actueel geneesmiddelenpaspoort bij u draagt. Zo kan een arts zien welke medicijnen u gebruikt en in welke doseringen. U kunt een geneesmiddelenpaspoort laten maken bij uw apotheek. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Lichaamsgewicht

De dosering van de behandeling is afhankelijk van uw lichaamsgewicht. Daarom zult u

voor het krijgen van elke behandeling worden gewogen.

Behandeling

Voor de behandeling wordt een infuus in een bloedvat aangebracht. De nucleair

geneeskundige dient daarna in rustig tempo de radioactieve vloeistof toe. Tot slot wordt

het infuus nagespoeld.

Duur van de behandeling

De gehele afspraak, inclusief het geven van de behandeling, duurt 30-45 minuten.

Radioactieve stof

De radioactieve stof is Radium-223 dichloride. Deze stof zendt straling uit die niet of

nauwelijks buiten uw lichaam treedt.

Bijwerkingen

Helaas heeft niet iedereen baat bij de behandeling met Radium-223 dichloride.

 • Als gevolg van de behandeling kan er een (tijdelijke) afname van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes plaatsvinden. Wanneer deze waarden te laag zijn voorafgaande aan een behandeling, zal deze worden uitgesteld of stop gezet.
 • Wanneer u een ongewone bloeduitstorting ziet, meer bloedt dan normaal na een verwonding of koorts heeft, neemt u dan contact op met uw behandelend arts.
 • Er kan een tijdelijke toename van de pijn optreden. Deze treedt binnen 72 uur na toediening op en gaat meestal binnen enkele dagen over. U kunt hiervoor pijnstillers innemen. Dit zal de nucleair geneeskundige met uw behandelend arts overleggen.
 • Gedurende een korte periode kan er sprake zijn van lichte diarree, misselijkheid of braken.
 • Er zijn geen allergische reacties bekend.

Na de behandeling

 • De behandeling wordt poliklinisch uitgevoerd; na de behandeling mag u naar huis.
 • Het is belangrijk dat u tot minimaal zes uur na de behandeling extra blijft drinken.
 • Het kan zijn dat de pijnvermindering pas na twee tot vier weken merkbaar wordt.
 • Als in de eerste week na iedere behandeling een ander onderzoek of bloedafname plaatsvindt, neemt u dan vooraf contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Tijdelijke leefregels

Omdat u een behandeling met radioactief Radium-223 ondergaat, wordt u geadviseerd

tijdelijke leefregels te volgen:

 • Er zijn geen beperkingen voor het (lichaams)contact met andere personen, omdat de straling buiten uw lichaam niet of nauwelijks is te meten.
 • Het deel van de radioactieve stof dat niet wordt opgenomen in de uitzaaiingen, verlaat het lichaam met name via de ontlasting. Omdat een klein gedeelte het lichaam ook verlaat via de urine, is het belangrijk om zittend te plassen (ook mannen) om besmetting van de toiletruimte te voorkomen. Spoel het toilet tweemaal door na elk gebruik en was meteen uw handen grondig. Handhaaft u deze hygiënemaatregel voor zeven dagen.
 • Als u incontinent bent, zult u worden gekatheteriseerd voorafgaande aan de behandeling. Deze katheter moet 24 uur blijven zitten.
 • Als u een katheter heeft, wordt u geadviseerd dagelijks uw katheter(zak) te vervangen. Gebruik hierbij wegwerphandschoenen.

Begeleiding

U mag een (volwassen) begeleider meenemen. In verband met de straling is het beter geen

kinderen en/of zwangere vrouwen als begeleiding mee te nemen.

Verhindering / afspraak verzetten

De radioactieve stof wordt speciaal voor u vóór uw komst besteld en is naast kostbaar

helaas maar kort houdbaar. Wanneer de bloedwaarden in orde zijn, wordt in overleg met u

een afspraak gemaakt voor de behandeling en de radioactieve stof besteld. Deze kan niet

meer worden geannuleerd.

Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat de behandeling is

beschreven, zoals die meestal zal verlopen. Dit kan aan uw situatie worden aangepast.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder (dringende) vragen, dan kunt u contact opnemen met

de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde middels telefoon: 020 - 444 4200.