Binnenkort krijgt u een huidtest of geneesmiddel provocatietest. Dit moet zo veilig mogelijk gebeuren. Om deze reden doen wij de test niet bij mensen die om de een of andere reden meer risico lopen. Als één van de onderstaande situaties voor u geldt neem dan direct contact op met de polikliniek KNO Allergologie.

Uw huidtest kan niet doorgaan als:

• U zwanger bent.

• U in de afgelopen 2 weken een infectie heeft gehad.

• U behandeld wordt met een bètablokker.

• U behandeld wordt met antiallergie tabletten.

• U behandeld wordt met astmatabletten (singulair, montelukast).

• U behandeld wordt met prednison in een dosering van 10 mg of hoger.

• U een ernstige hartziekte heeft.

• U een ernstige longziekte heeft.

• U een ernstige maagdarmziekte heeft.

• U een ernstige leverziekte heeft.

• U een ernstige nierziekte heeft.

Uw geneesmiddel provocatietest kan niet doorgaan als:

• U zwanger bent.

• U in de afgelopen 4 weken een infectie heeft gehad.

• U behandeld wordt met een bètablokker.

• U behandeld wordt met antiallergie tabletten.

• U behandeld wordt met astmatabletten.

• U behandeld wordt met prednison in een dosering van 10 mg of hoger.

• U een ernstige hartziekte heeft.

• U een ernstige longziekte heeft.

• U een ernstige maagdarmziekte heeft.

• U een ernstige leverziekte heeft.

• U een ernstige nierziekte heeft.

Wat moet ik doen als ik denk dat mijn test niet door kan gaan?

In bovenstaande gevallen moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de polikliniek KNO Allergologie voor overleg en advies. U kunt vragen naar de allergieassistenten via telefoonnummer 020-444 1140 (locatie VUmc) of 020 566 2888 (locatie AMC) . Zij overleggen dit met uw behandelend arts en nemen contact met u op voor verdere afspraken

NB als u voor een geneesmiddelprovocatie wordt opgenomen dient u contact op te nemen met de afdeling Opname van de KNO 020-444 3648 (tussen 14:00-15:00 uur).