Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Locatie AMC:

Telefoonnummer:: 020 - 566 4072
E-mailadres:
transferpunt@amc.uva.nl

Locatie VUmc: 

Telefoonnummer: 020 – 444 2216
E-mailadres:
transferbureauvumc@amsterdamumc.nl

Meer informatie over dit specialisme

De polikliniek Transferbureau: ontslag en nazorg bevindt zich in het ziekenhuis gedeelte van Amsterdam UMC, locatie VUmc en AMC.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Transfer ontslag en nazorg

Artsen en zorgverleners

Alle zorgverleners van Transfer ontslag en nazorg

Gerelateerd