U bent door uw dermatoloog voor een second opinion verwezen naar de polikliniek van AMC/VUmc. Misschien wilt u meer zekerheid over de diagnose of heeft u vragen over de behandeling.

Mogelijk wordt u voorafgaand aan uw bezoek gebeld door medewerkers van onze polikliniek om het bezoek met u voor te bereiden. We hanteren de volgende werkwijze:

1. Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek beoordelen we nauwkeurig de reeds gestelde diagnose. Zo nodig worden de resultaten van eerdere onderzoeken opgevraagd of vindt er aanvullend onderzoek plaats. Nadat de diagnose door ons is bevestigd of bijgesteld, wordt de behandeling bepaald. Natuurlijk heeft u tijdens dit eerste bezoek voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Na deze eerste afspraak maken we zo nodig een vervolgafspraak voor één afsluitend controlebezoek.

2. Afsluitend controlebezoek

Dit bezoek is vooral bedoeld om uitslagen en behandeling met u te bespreken. Ook krijgt u uitleg over onderhoudstherapie en bespreken we de toekomstverwachting. Alleen als uw behandeling plaatsvindt in het kader van een wetenschappelijk onderzoeksproject of bij zeer specifieke ziektebeelden, blijft u daarna bij ons onder behandeling.

3. Vervolg van uw behandeling

Indien er geen sprake is van een zeer specifiek ziektebeeld of een wetenschappelijk onderzoeksproject, wordt u na deze consulten verder behandeld door uw eigen dermatoloog.

Wat neemt u mee bij uw eerste bezoek?

  • huidige medicatie
  • identiteitsbewijs

Contact

prof. dr. Rick Hoekzema, afdelingshoofd

dr. Edwin van Leent, chef de policlinique

Mailadres: poli.dermatologie@amc.nl