Welkom bij de Poliklinische Apotheek van Amsterdam UMC, locatie AMC!

  • Heeft u een recept gekregen van uw arts bij de polikliniek?
  • Bent u ontslagen uit het ziekenhuis en moet u (nieuwe) medicijnen gebruiken in de thuissituatie?
  • Heeft u een behandeling ondergaan bij de dagbehandeling en heeft u medicijnen nodig?
  • Bent u op de spoedeisende hulp geweest of bij de huisartsenpost en u heeft een recept meegekregen?
  • Heeft u een vraag over uw medicijnen of heeft u behoefte aan een gesprek over uw medicijnen?

Met een recept of vraag bent u van harte welkom in de Poliklinische Apotheek van Amsterdam UMC, locatie AMC. Als wij vragen hebben over het recept, dan nemen wij direct contact op met de arts die de medicijnen heeft voorgeschreven.

Kwaliteit en veiligheid

In de apotheek werken gediplomeerde apothekersassistente en apothekers. De apotheek is in bezit van het certificaat van HKZ (harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) hetgeen staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Met het certificaat is erkend dat de apotheek werkt volgens de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg en dus zorg draagt voor veilig geneesmiddelgebruik en goede voorlichting aan de patiënt.

Ons assortiment

De apotheek heeft veel medicijnen op voorraad die op recept kunnen worden afgeleverd. Daarnaast heeft de apotheek ook medicijnen op voorraad die zonder recept kunnen worden verkocht, zogenoemde handverkoopgeneesmiddelen. Medicijnen die niet op voorraad zijn kunnen in overleg worden besteld. Op voorkeur van de arts of de patiënt kan (tegen betaling) medicijnen worden bezorgd. Medicijnen die zijn afgeleverd aan de patient maar niet meer nodig zijn, kunnen worden ingeleverd bij de apotheek. De apotheek zorgt voor een verantwoorde vernietiging van deze medicijnen.

Openingstijden en locatie

De Poliklinische Apotheek is van maandag t/m zaterdag geopend van 08:00 uur tot 23:00 uur. Op zon- en feestdagen is de apotheek open van 09:00 uur tot 21:00 uur. In de avond, in het weekend en op feestdagen is de apotheek alleen geopend voor spoedeisende zaken. U vindt de apotheek in de hoofdingang (C0-123). De Poliklinische Apotheek is te bereiken via de hoofd in- en uitgang van het ziekenhuis. U houdt links aan en volgt het bord: Poliklinische Apotheek.

Van maandag t/m zaterdag van 23.00 tot 7.30 uur, en op zon- en feestdagen van 21.00 tot 9.00 uur kunt u terecht bij de 24-uursapotheek in het OLVG West in Amsterdam (route 01), Jan Tooropstraat 164, Amsterdam, tel. 020-5108826 https://www.olvg.nl/locatie-west/poliklinische-apotheek-247.

Financiële afhandeling

De kosten voor uw medicijnen worden door de apotheek of het ziekenhuis gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Als het medicijn niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar zijn de kosten voor rekening van de patient en bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling. Deze kosten kunnen in de apotheek worden betaald via PIN.

In de avond en in het weekend liggen de tarieven volgens landelijke afspraken hoger dan tijdens kantooruren.

Uw gegevens

Om ervoor te zorgen dat de apotheek een volledig overzicht heeft van uw (medische) gegevens en daardoor een persoonlijk dossier kan opbouwen, vragen wij naar uw gegevens over eventuele allergieën, overgevoeligheden, overige medicijnen of ziektebeelden. De apotheek legt de medicatie vast volgens wet- en regelgeving. Uw gegevens worden alleen opgevraagd en gedeeld met ander zorgverleners zoals uw huisarts of thuisapotheek met uw toestemming.

Inschrijving

Voor uw inschrijving bij de Poliklinische Apotheek hebben wij uw legitimatiebewijs nodig. Neem bij de inschrijving van de apotheek een overzicht van uw medicijngegevens mee als u hiervan in het bezit bent.

Privacy

Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Uw medisch dossier en medicatiegegevens worden in de apotheek minstens 20 jaar bewaard. Daarnaast zijn academische ziekenhuizen verplicht om een gedeelte daaruit, het zogenaamde kerndossier, gedurende 115 jaar te bewaren. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld volgens de regels die daarvoor gelden. Die regels liggen vast in de uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en in het Privacy statuut AMC. Het Privacystatuut ligt ter inzage op de afdeling Patiëntenservice Zorgsupport. In de apotheek kunnen folders worden opgevraagd met uitleg over waarom wij persoonsgegevens vastleggen en ook hoe wij medicatiegegevens delen met andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Deze folders heten:

  • Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy
  • Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Afhalen van medicijnen

In de Poliklinische Apotheek AMC kan medicatie afgehaald worden aan de balie en via een afhaalkluis voor medicijnen. Voor de afhaalkluis is er een toestemmingsformulier beschikbaar in de Poliklinische Apotheek. (tegen betaling) Kan de medicatie worden bezorgd op het thuisadres.

Herhaalrecepten kunnen ingeleverd worden in de herhaalbrievenbus die in de wachtruimte van de Poliklinische Apotheek hangt en via de mail. Binnen drie werkdagen (mits voor 12:00 uur ingeleverd) zal u een bericht (mail, sms) ontvangen van de apotheek dat de medicatie kan worden afgehaald in de Poliklinische Apotheek.

Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over uw behandeling, over de organisatie of over de bejegening door Amsterdam UMC-medewerkers. Onze medewerkers gaan hierover graag met u in gesprek. Lukt dit niet? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenopvang die de afdeling Patiëntenvoorlichting biedt. Meer informatie vindt u in de Klachtenregeling Patiënten Amsterdam UMC op de website van Amsterdam UMC (www.amsterdamumc.nl ). Als u wilt kunt u daar uw klacht met behulp van de digitale assistent indienen.

Vragen?

U kunt meer lezen op onze website www.amsterdamumc.nl/nl/apotheek/home.htm

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Telefonisch: 020-5663677

E-mail amcapotheek@amc.nl .