Contactgegevens

Voor vragen over u poli afspraken

Poli Gynaecologie A1

T: 020-5664292 (ma t/m vr 8.30-17.00 uur)

Vragen over uw opname of na uw operatie

Verpleegafdeling Gynaecologie G6Noord

T: 020-5663665 (24 uur bereikbaar)

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Wat is een onderzoek in narcose? 3

Voorbereiding op de polikliniek 3

Poli Anesthesiologie 3

Maatschappelijk werk 3

Multidisciplinair overleg 4

Bespreken van het behandelplan 4

Planning 4

Voorbereidingen op de verpleegafdeling 4

Gesprekken en onderzoeken op de opnamedag 4

De operatie 4

Voor de operatie 4

Tijdens de operatie 4

Na de operatie 5

Na het onderzoek in narcose 5

Uitslag 5

Ontslag uit het ziekenhuis 5

Extra informatie 5

Inleiding

Binnenkort wordt u in het AMC opgenomen op de afdeling Gynaecologie-Oncologie

(G6Noord) voor een onderzoek in narcose. In deze brochure vindt u informatie over het onderzoek in narcose in het AMC. De folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie van uw behandelaar. Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de verpleegkundigen van de polikliniek of de verpleegafdeling. Wij wensen u veel sterkte en een spoedig herstel.

Wat is een onderzoek in narcose?

Een onderzoek in narcose is een inwendig onderzoek onder algehele narcose. De gynaecoloog kan door dit onderzoek een nauwkeurige diagnose stellen, zodat de beste behandeling kan worden bepaald. Vaak is er ook een radiotherapeut aanwezig. Het onderzoek dient onder narcose plaats te vinden, zodat alle de bekkenbodemspieren ontspannen zijn en de gynaecoloog in de vagina en buik kan voelen naar onregelmatigheden. Zonder narcose zouden de bekkenbodemspieren zich te veel aanspannen.

Allereerst wordt u onder narcose gebracht, waarna de gynaecoloog met een speculum (eendenbek) de vagina kan openen. Door middel van het speculum wordt de baarmoedermond (cervix) goed zichtbaar. Met een colposcoop, een soort verrekijker, kan de baarmoedermond vervolgens worden geïnspecteerd. Daarna wordt er inwendig gevoeld (getoucheerd) om de grootte van de afwijking vast te stellen. Hierbij wordt nagegaan of er sprake is van doorgroei in omliggende organen of weefsels. Tijdens het onderzoek kan ook een cystoscopie worden gedaan. Dan wordt er door middel van een heel dun slangetje met een camera in de plasbuis en blaas gekeken. Tenslotte wordt er eventueel een aantal biopten (weefselmonsters) genomen, welke door de patholoog worden onderzocht op kwaadaardige cellen.

Het onderzoek duurt meestal een uur.

Voorbereiding op de polikliniek

Voordat u wordt geopereerd, bezoekt u meerdere keren het AMC voor o.a.:

 • Een intakegesprek met de arts en verpleegkundige op de poli;
 • Bloedonderzoek;
 • Een röntgenfoto van de longen;
 • Een hartfilmpje (ECG), voor patiënten ouder dan 60 jaar;
 • Eventueel een longfunctieonderzoek;
 • Eventueel een MRI-scan, CT-scan of PET-scan;
 • Een afspraak op de Poli Anesthesiologie.

Poli Anesthesiologie

U krijgt een afspraak bij de anesthesioloog om de narcose tijdens de operatie te bespreken.

Een anesthesioloog, specialist op het gebied van narcose en pijnbestrijding, zal u vragen stellen over uw algemene gezondheidstoestand, eerdere operaties, uw medicijngebruik, doorgemaakte ziektes, eventuele overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen en ervaringen met eerdere narcose. Uw bloeddruk wordt opgemeten en aanvullende onderzoeken kunnen worden afgesproken.

Maatschappelijk werk

Als u behoefte heeft aan contact met één van de maatschappelijk werkers van de afdeling Gynaecologie, kunt u vóór uw opname al kennis maken. De maatschappelijk werker kan u en uw familie begeleiding en ondersteuning bieden bij het verwerken van uw ziekte. Ook kan de maatschappelijk werker informatie en advies geven bij de praktische gevolgen van uw ziekte.

Multidisciplinair overleg

Wekelijks vindt overleg plaats met andere specialisten die eventueel bij uw behandeling betrokken kunnen raken, zoals de medisch oncoloog en de radiotherapeut. De uitslagen van het bij u verrichte onderzoek en het voorstel voor uw behandelplan worden besproken.

Bespreken van het behandelplan

Ongeveer 1 week na uw eerste polikliniek bezoek, heeft u opnieuw een afspraak met de gynaecoloog die u behandelt. Tijdens de afspraak worden de uitslagen van het verrichte onderzoek besproken en het behandelplan doorgenomen.

Planning

Ongeveer 1 week voor de geplande opname krijgt u hier telefonisch bericht van.

Voorbereidingen op de verpleegafdeling

U wordt de dag voor de operatie opgenomen op verpleegafdeling Gynaecologie, G6Noord. De dag van het onderzoek mag u ook direct met ontslag.

Gesprekken en onderzoeken op de opnamedag

Op de opnamedag vinden er meerdere gesprekken plaats.

De verpleegkundige voert een kennismakingsgesprek, waarin onder andere gevraagd wordt naar uw medicijngebruik. Het is belangrijk dat u al uw medicijnen in de originele verpakking(en) meeneemt bij uw opname. Ook worden er afspraken gemaakt over het innemen van uw eigen medicijnen. Verder wordt er geïnformeerd naar eventuele allergieën, uw algemene gezondheidstoestand en uw thuissituatie. Verder wordt de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon genoteerd. Dit is de persoon die na de operatie gebeld wordt om te bevestigen dat de operatie achter de rug is. U kunt uw partner, familielid of goede vriend(in) opgeven als contactpersoon.

Een coassistent neemt een medische vragenlijst met u door en neemt bloed af.

De gynaecoloog en/of arts-assistent die de operatie uit gaan voeren, komen bij u langs om nogmaals de operatie met u door te nemen. Eventueel vindt er opnieuw een inwendig gynaecologisch onderzoek plaats.

De operatie

Voor de operatie

 • Voor de operatie dient u te douchen. Van de verpleegkundige krijgt u operatiekleding aangereikt. Sieraden, piercings, make-up, sieraden en hoofddeksels dienen verwijderd te zijn. Indien u een bril, contactlenzen of gebitsprothese heeft, moeten deze verwijderd worden voor u naar de operatiekamer gaat.
 • Ter voorbereiding op de narcose krijgt u medicatie voor de operatie. Deze medicijnen zijn afgesproken met de anesthesioloog en betreffen pijnstillers en/of een tablet ter ontspanning/rust.
 • De verpleegkundige brengt u met uw bed naar de wachtruimte van de operatiekamer, de verkoever. Een gespecialiseerde verpleegkundige neemt hier tijdelijk de zorg over.
 • Vanuit de verkoever wordt u opgehaald door de anesthesioloog en diens assistent. In de operatie staat een team van artsen en operatieassistenten klaar.

Tijdens de operatie

 • Op de operatiekamer worden de laatste veiligheidsprocedures nagelopen. Er wordt gevraagd naar uw naam, geboortedatum, polsbandje wordt gecontroleerd, of u allergisch bent en wanneer u voor het laatst gegeten hebt. Ook de afgesproken operatie wordt bevestigd,
 • Op de operatiekamer krijgt een infuus voor het toedienen van vocht en medicatie. Ook wordt over het infuus het narcosemiddel toegediend.
 • Tijdens de operatie bent u onder algehele narcose, u bent niet bij bewustzijn en aangesloten op een bewakingsmonitor die de vitale functies controleert. Tevens wordt er een beademingsbuisje in de keel ingebracht, voor de beademing tijdens de operatie. Hierdoor kunt u nog enkele dagen last hebben van uw keel.
 • De operatie duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Na de operatie

 • Na de operatie wordt u terug naar de verkoever (uitslaapkamer) gebracht. Hier verblijft u enige tijd ter observatie. U bent aangesloten op bewakingsapparatuur en indien nodig krijgt u extra zuurstof via een slangetje naar de neus. Daarnaast is er een katheter in de blaas gebracht die zorgt voor de afvloed van urine. Een gespecialiseerde verpleegkundige zorgt hier voor u.
 • De verpleegkundige van de verkoever neemt contact op met de eerste contactpersoon om diegene te informeren dat de operatie klaar is. Er wordt hierbij geen inhoudelijke informatie verteld.
 • De gynaecoloog neemt telefonisch contact op met de eerste contactpersoon om te informeren over het verloop van de operatie.
 • Zodra uw lichamelijke situatie het toelaat, wordt u teruggebracht naar G6Noord.

Na het onderzoek in narcose

De eerste dagen na de operatie kunt u het volgende verwachten:

Zodra u weer op G6Noord bent, mag u weer eten en drinken. Het infuus wordt verwijderd als de vitale functies stabiel zijn, u heeft geplast en niet misselijk bent. Het is normaal dat u wat last heeft van vaginaal bloedverlies. Dit kan enkele dagen aanhouden

Uitslag

Aan het eind van de middag (na 17:00 uur) komt de gynaecoloog, die het onderzoek heeft verricht, bij u op de afdeling. U hoort dan de bevindingen over het onderzoek in narcose. Ook worden met u de op dat moment beschikbare uitslagen van andere bij u verrichte onderzoeken besproken. Indien mogelijk wordt ook het behandelplan met u doorgenomen. Het is belangrijk dat uw partner of familielid bij dit gesprek aanwezig is.

Ontslag uit het ziekenhuis

Indien u voldoende bent bijgekomen en de lichamelijke conditie dit toelaat, mag u na het gesprek met de arts met ontslag. U krijgt, indien nodig, vervolgafspraken mee.

U dient de eerste dagen na de ingreep rustig aan te doen en kunt voorzichtig uw dagelijkse werkzaamheden weer op pakken. Bij ontslag zal u een formulier met leefregels meekrijgen van de verpleegkundige van de afdeling.

Extra informatie

 • Vrouwen gezondheidscentra
  Amsterdam telefoon: 020-6934358; Utrecht: 030-2312850
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
  www.nvog.nl