Deze polikliniek bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc

Deze polikliniek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

Telefoonnummer: 020 - 444 1122

Meer informatie over dit specialisme

De polikliniek Centrum voor ouderengeneeskunde Amsterdam (COGA) bevindt zich in Amsterdam UMC, locatie VUmc, in het polikliniekgebouw bij receptie M op de 1e verdieping.

Adres, route en parkeren bij Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Bij uw bezoek aan de polikliniek gaan we na wat er bij u aan de hand is en wat de oorzaken zijn. Natuurlijk laten we u weten welke mogelijkheden er zijn om uw aandoening te behandelen. Misschien zijn er nog vervolgonderzoeken nodig om daar meer duidelijkheid over te krijgen.

Voorbereiding op uw poliklinische afspraak in Amsterdam UMC, Locatie VUmc

Deze informatie is nog niet beschikbaar
Content

Alle patiënteninformatie van Ouderengeneeskunde

Alle zorgverleners van Ouderengeneeskunde

Gerelateerd