Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Deze folder geeft informatie over prenatale zorg en leefstijladviezen, Moeders voor Moeders, het vervolgtraject en informatie over de screening op downsyndroom. Daarnaast verzoeken wij u de afloop van uw zwangerschap aan ons te melden.

Prenatale zorg en leefstijladviezen

Tijdens een zwangerschap is uw gezondheid nog belangrijker dan anders. Informatie over gezondheid tijdens de zwangerschap en prenatale zorg vindt u in de PDF folder ‘Zwanger’ van het RIVM down te loaden op deze pagina https://www.rivm.nl/documenten/folderzwanger. Wij vragen uw aandacht voor de informatie over besmettelijke ziekten (o.a. cytomegalo virus), kattenbak en tuinieren (toxoplasmose), vakanties en verre reizen (o.a. Zika) en foliumzuur en vitamine D (nieuw). Let ook op uw medicatie en overleg met de aan u voorschrijvende huisarts of specialist of uw medicatie aanpassing behoeft. Wacht hier niet mee. Zie ook de website: https://allesoverzwanger.nl/.

Twee zwangerschapsecho’s in het AMC; mogelijkheid voor 13 weken echo

  • Uw eerste echo is bij 7 tot 8 weken zwangerschapsduur zijn. Dit is 3 tot 4 weken na de positieve zwangerschapstest. Het is een vaginale echo en deze vindt plaats in het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV). Als deze eerste echo goed is wordt u verwezen voor prenatale zorg bij een verloskundige of gynaecoloog. U komt wel nog voor de tweede echo in het AMC. Deze echo is noodzakelijk om in het AMC te doen (en niet bij uw verloskundige of gynaecoloog) voor het volgen van de resultaten van vruchtbaarheidsbehandelingen.
  • De tweede echo is bij 10-12 weken zwangerschapsduur op de polikliniek Verloskunde van het AMC. Dit is een echo via de buik, tenzij het niet mogelijk is om op die manier een voldoende duidelijk beeld te krijgen. De datum van de echo, de kopstaartlengte (CRL) en het aantal foetus wordt in uw dossier opgenomen. Als deze tweede echo goed is krijgt u direct informatie over de mogelijkheden voor prenatale Screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom.
  • Vanaf 1-9-2021 is het mogelijk om in onderzoeks-verband een “13 weken echo” oftewel een vroeg structureel echoscopisch onderzoek (SEO) te laten doen. Dit is geen vervanging van de 20 weken echo maar extra. Dit kan in het AMC maar ook in uw eigen regio.

Meer informatie over onderzoeken tijdens de zwangerschap en na de geboorte

Als zwangere heeft u in Nederland de mogelijkheid voor een aantal onderzoeken. Alle informatie staat op de website voor Pre- en neonatale screeningen (PNS) www.pns.nl. In de zwangerschap zijn dit behalve de bovengenoemde Screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom zijn dit bloedonderzoek zwangeren, en de 13 en 20 weken echo. De verloskundige of gynaecoloog die uw prenatale zorg (controles) zal doen, zal u hierover informeren.

Moeders van Morgen: doe mee en draag bij aan meer kennis!

Van veel geneesmiddelen weten we helaas niet goed of ze invloed hebben op de gezondheid en ontwikkeling van je kind als je ze tijdens de zwangerschap of borstvoeding gebruikt. Door jouw deelname help je de moeders van morgen! Je deelt waardevolle informatie over jouw ervaringen voor, tijdens en na je zwangerschap. Moeders van Morgen is een onderdeel van Bijwerkingencentrum Lareb, die deze wettelijke taak heeft.

Het centrum voor voortplanting vraagt u mee te doen om meer kennis te krijgen over het gebruik van geneesmiddelen, zelfmedicatie, vaccinaties, foliumzuur, vitamines en lifestyle factoren in de zwangerschap of tijdens borstvoeding. Alle vrouwen (ook die geen geneesmiddelen gebruiken) wordt gevraagd mee te doen. Het betreft vragenlijst onderzoek.

Lees en meldt u aan op: https://www.moedersvanmorgen.nl/.

Afloop van de zwangerschap

Wij willen graag weten hoe het met uw zwangerschap is gegaan! Deze informatie is noodzakelijk voor het volgen van de resultaten van vruchtbaarheidsbehandelingen. Wij verzoeken u om de gegevens over uw zwangerschap en bevalling en gezondheid van uw kind aan ons door te geven via deze vragenlijst en deze in uw medisch dossier te zetten (Mijn Dossier).

Belangrijk als u zwanger bent na behandeling met donorsperma of donoreicellen

Als u zwanger bent geworden na behandeling met donorsperma of donoreicellen, dan bent u volgens de Wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting verplicht de zwangerschap en geboorte te melden aan het CVV. Doe dit via Mijn Dossier of bel ons.

Belangrijk: als er tijdens uw zwangerschap op enig moment een vermoeden bestaat op een aangeboren of genetische afwijking bij uw kind, willen wij dat u het CVV hiervan direct op de hoogte te stelt. Wij nemen de donor dan uit de roulatie, totdat bekend is of uw kind werkelijk een probleem heeft. Dit is belangrijk om te zorgen dat er niet opnieuw een vrouw zwanger raakt van deze donor totdat alles is uitgezocht en/of de donor getest is. Wacht niet tot de geboorte, maar neem direct contact met ons op bij een vermoeden op een afwijking. Mocht op latere leeftijd een aangeboren afwijking blijken of mogelijk erfelijke ziekte spelen bij uw kind, neem dan ook contact op.

Als u een lesbische relatie heeft dan kan de vrouw die het kind draagt vanaf 24 weken bij de SDKB (http://donorgegevens.nl/) terecht voor verklaringen voor juridisch ouderschap of meemoederadoptieprocedure. Let goed op de voorwaarden. Wordt niet voldaan aan de voorwaarden, dan moet een erkenning-procedure bij de gemeente gevolgd worden alvorens het juridisch ouderschap aangevraagd kan worden.

Lichamelijke klachten

Mocht u zich zorgen maken omdat u bloedverlies, buikpijn, een gevoel van flauwvallen, duizeligheid of anders niet lekker worden heeft, neem dan contact op. Ook als u ongerust bent mag u altijd contact op nemen. Veel vrouwen hebben bloedverlies aan het begin van de zwangerschap. Meer informatie op https://www.degynaecoloog.nl/onderwerpen/bloedverlies-aan-begin-zwangerschap

Contact in geval van klachten

Het CVV is tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar (tel. 020-5664287). Tussen 11.00 en 14.00 uur kunt u in geval van spoed via de centrale van het AMC (tel. 020-5669111) het dienstsein van het CVV bereiken. In het weekend en buiten de openingsuren van het CVV neemt u contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500) of met uw lokale gynaecoloog die u verwezen heeft.

Mocht er onverhoopt sprake zijn van een miskraam, dan kunt u meer informatie vinden in de folder “Vroege miskraam” op onze website www.amc.nl\cvv onder ‘Patiëntenfolders’.

Vragen

Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via “Mijn Dossier”, of indien u geen computer of smartphone heeft, tel. 020-5664287 (tijdens werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur en 14.00 en 16.00 uur).

AmsterdamUMC, locatie AMC / Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde (CVV) / Patiëntenvoorlichting