Welkom in Amsterdam UMC, locatie AMC. Het Neurocentrum, een verpleegafdeling waar mensen voor opname komen met aandoeningen aan de hersenen, zenuwen of spieren. De afdeling bevindt zich op H6 Noord, H6 Zuid en een klein deel op H5 Noord (short-stay). Afhankelijk van uw ziektebeeld wordt gekeken op welk deel van de afdeling u opgenomen wordt.Deze folder is bedoelt ter informatie voor u als patiënt en uw naasten. Het doel is om u inzicht te geven in onze afdeling en daarbij de gang van zaken. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, horen wij dit graag.Locatie AMC is gespecialiseerd in aandoeningen van de bloedvaten van de hersenen, bewegingsstoornissen en infecties en/of ontstekingen van het zenuwstelsel.Het Neurocentrum bestaat uit twee specialismen:• Neurologie: diagnose en behandeling zonder operatie• Neurochirurgie: aandoeningen waar eventueel een operatie voor nodig is.Een onderdeel van het Neurocentrum is de Brain Care Unit (BCU). Deze unit bevindt zich op H6, aan de zuidzijde. Dit is een gespecialiseerde unit voor mensen met een aandoening aan de bloedvaten in de hersenen in de acute fase.
balie Neurocentrum

Academisch Medisch Centrum

Amsterdam UMC is een opleidingsziekenhuis. Dit betekent dat u van verschillende beroepsgroepen, mensen in opleiding kunt aantreffen tijdens uw verblijf. De verpleegkundigen en artsen in opleiding werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige of arts. Verpleegkundigen in opleiding (i.o.) kunt u herkennen aan het blauwe randje op de boord en de mouwen van het uniform. Verpleegd worden door een verpleegkundige i.o. kan betekenen, dat zij langer doen over bepaalde handelingen. Ook kan het voorkomen dat zij niet direct antwoord kunnen geven op een vraag die u stelt. Hij of zij gaat dit dan eerst navragen bij een gediplomeerd verpleegkundige.

De verpleegkundige i.o. moet op alle vlakken het vak nog leren en u bent daar een belangrijke factor in. Heeft u tips, verbeterpunten of complimenten dan zien wij graag dat u ze aan de student en gediplomeerd verpleegkundige geeft; hier leren zij van. Uiteraard kunnen wij u ervan verzekeren dat de zorg die u ontvangt veilig is en van hoge kwaliteit is. Ongeacht of u door een leerling of een gediplomeerde verpleegkundige verzorgd wordt.

Verpleegkundigen en overige disciplines

Op de afdeling werken verpleegkundigen, verpleegkundigen i.o. en zorgassistenten. Per etmaal zijn er drie diensten. Hierdoor heeft u met verschillende verpleegkundigen te maken.

Veel patiënten op onze afdeling ervaren moeilijkheden, onder andere in het bewegen, praten, eten en drinken. De verpleegkundige werkt intensief samen met de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, revalidatiearts en diëtist. Zij zijn regelmatig op de afdeling aanwezig tijdens kantooruren en komen bij u langs wanneer dit nodig is. Als u een medisch maatschappelijk werker wilt spreken kunt u dit aangeven bij uw verpleegkundige. De maatschappelijk werker kan u of uw familieleden ondersteunen en/of begeleiden.

Artsen

Op de afdeling werken een aantal artsen:

 • Artsen niet in opleiding tot specialist (zaalarts)
 • Artsen in opleiding tot specialist (zaalarts)
 • Supervisoren (afgestudeerd)
 • Semi-artsen (voorheen co-assistenten genoemd)

De zaalartsen en semi-artsen zult u het meeste zien. Zij verlenen de directe patiëntenzorg en overleggen met hun supervisoren. Per etmaal zijn er drie diensten. Overdag zijn de meeste artsen aanwezig. ‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend is er één dienstdoende arts aanwezig die alleen de spoedeisende zaken kan behandelen. Familiegesprekken zullen meestal dan ook niet tijdens deze diensten gevoerd worden.

Elke doordeweekse dag komt uw zaalarts bij u langs. Soms vergezeld door de verpleegkundige of de supervisor en mogelijk met een aantal mensen in opleiding. De neurochirurgen zelf staan vaak te opereren waardoor het niet altijd mogelijk is dat zij bij de visite aanwezig zijn. Soms is er een neurochirurg bij, maar dan niet altijd degene die u geopereerd heeft. De neurochirurgen werken in een team en beslissen als team wat voor u de beste behandeling is. Zo zal een andere neurochirurg vragen en bevindingen kunnen doorspelen naar uw eigen neurochirurg.

Gemengde verpleging

Omdat Amsterdam UMC zo doelmatig mogelijk omgaat met de beschikbare bedden, liggen op de kamers zowel mannen als vrouwen. Behalve als u een indicatie heeft voor een eenpersoonskamer. Op deze manier kunnen wij onze wachttijden kort houden.

Maaltijden

Drie keer per dag komt de voedingsassistent bij u langs om te vragen wat voor maaltijd u wilt eten. De ziekenhuiskeuken levert ook maaltijden die zijn aangepast aan uw geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Als er sprake is van een ander dieet, denkende aan halal, koosjer, vegetarisch en/of een voedselallergie kunt u dit bij de verpleegkundige aangeven.

Radio, televisie en telefoon

Bij ieder bed is een televisie en radio. De radio en televisie zijn gratis. Voor het geluid moet u gebruik maken van een hoofdtelefoon, deze krijgt u van de verpleging.

Mobiele telefoon

Op de afdeling mag u uw mobiele telefoon gebruiken. Wij vragen u hierbij wel rekening te houden met de andere patiënten. Aan het bezoek vragen wij om op de pleinen op de begane grond te telefoneren.

WiFi

In het AMC kunt u gratis gebruik maken van het internet. Hiertoe krijgt u toegang door het netwerk ‘Public’ te kiezen op uw telefoon, tablet of andere elektronica. Dit netwerk is vrij toegankelijk en is niet voorzien van een wachtwoord.

Roken, alcohol en drugs

Vanaf 1 Oktober 2019 is Amsterdam UMC volledig rookvrij. Dit betekent dat er in het ziekenhuis en op ons terrein niet gerookt mag worden, ook geen E-sigaretten. Als u toch wilt roken vragen wij u om hiermee te wachten tot u het ziekenhuisterrein heeft verlaten.

In de openbare gebieden is het drinken van alcoholische dranken niet toegestaan, behalve bij evenementen die door of met toestemming van het AMC zijn georganiseerd. Hiernaast is ook drugsgebruik en het bezit hiervan verboden.

Geestelijke verzorging

Tot het team van zorgverleners die u in het ziekenhuis willen bijstaan tijdens uw verblijf, horen ook de geestelijke verzorgers. Wanneer u behoefte heeft aan een luisterend oor of een vertrouwelijk gesprek. Geestelijke verzorging is er voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. De geestelijke verzorgers vormen een team met een diverse levens- beschouwelijke achtergrond. Er zijn protestantse predikanten, islamitische geestelijk verzorgers, een katholieke geestelijk verzorger en een humanistische raadsvrouw.

Zij bieden:

 • Aandacht, onverdeeld en zonder oordeel.
 • Begeleiding, meerdere gesprekken bij specifieke vragen of moeilijke situaties, of verzoeken om een ritueel.
 • Een oecumenische kerkdienst op zondagochtend
 • Als uw lichamelijke conditie het toelaat, bestaat de mogelijkheid om deze dienst bij te wonen. U wordt dan gehaald en gebracht door vrijwilligers evt. met bed. Ook kan de dienst op schrift aan u worden gegeven en kunt u de dienst volgen op tv.

Informatie

Informatiefolders

Op het Neurocentrum zijn verschillende folders beschikbaar met informatie over ziektebeelden en onderzoeken. Deze folders zijn bedoeld voor zowel de patiënt als voor naasten en mantelzorgers. Op H6 Noord en Zuid vindt u folderrekken met informatie over ziektebeelden en onderzoeken. De folders zijn gratis en mag u zelf pakken. Indien de gewenste folder niet meer in het folderrek staat, informeer hier dan over bij uw verpleegkundige.

In Amsterdam UMC en bij patiëntenverenigingen wordt steeds meer informatie aangeboden via internet. De volgende websites kunnen voor u interessant zijn:

Informatieve websites

Uiteraard kunt u ook informatie opzoeken via www.amc.nl en zoeken op het specialisme ’neurologie’ of ’neurochirurgie’.

Mijn dossier

Het patientenportaal Mijn Dossier is een service voor patienten van zowel het AMC als VUmc. Mijn Dossier biedt u als patiënt een beveiligde digitale omgeving waarin u:

 • een gedeelte van uw persoonlijke medische dossier kunt raadplegen;
 • uitslagen van diverse onderzoeken kunt inzien;
 • een overzicht van al uw afspraken in het ziekenhuis kunt zien, een afspraakverzoek kunt indienen of een afspraak annuleren;
 • inzicht heeft in uw persoonlijke informatie, zoals uw medicatieoverzicht of allergieën;
 • via een beveiligde omgeving vragen kunt stellen aan uw behandelteam;
 • brieven kunt inzien die verzonden zijn door uw behandelaars van het ziekenhuis aan bijvoorbeeld uw huisarts;
 • zelf uw persoonlijke gegevens, zoals uw adresgegevens, kunt wijzigen.

Het grote voordeel voor u is, dat u zo sneller en op een moment dat het u uitkomt uw gegevens kunt inzien. In Mijn Dossier ziet u uw gegevens die vanaf 25 oktober 2015 ingevoerd zijn in het nieuwe Elektronische Patiëntendossier. Oudere gegevens zijn wel zichtbaar voor uw behandelteam.

Bezoek & participatie

Bezoekregeling

De bezoektijden zijn van 15:00 tot 20:00 uur. Daarnaast is er in het weekend extra bezoek mogelijk van 11.00 tot 12.00 uur.

Er mogen maximaal 2 personen tegelijk aanwezig zijn. Om te voorkomen dat u het ene moment teveel bezoek krijgt en het andere moment niemand, is het wenselijk dat iemand het bezoek regelt. Teveel en te lang bezoek kan voor u als patiënt en uw medepatiënten belastend zijn. De contactpersoon is de aangewezen persoon om het bezoek te regelen.

Participatie in de zorg

Wij doen ons uiterste best om het verblijf op onze afdeling zo aangenaam mogelijk te maken. Wij proberen een hoge kwaliteit van zorg, behandeling en bejegening te bieden. Een onderdeel hiervan is ‘participatie in de zorg’.

Het doel is gehoor geven aan de wens van naasten om meer aanwezig te kunnen zijn en te ondersteunen bij zorgmomenten tijdens de opname. In overleg met de verpleegkundige kunnen er afspraken gemaakt worden om te participeren. U krijgt dan de ruimte om daadwerkelijk te participeren waar mogelijk.

Bij participeren in de zorg kan gedacht worden aan ondersteunen tijdens de maaltijd, verzorging, een wandeling of puzzel maken, een spelletje doen of simpelweg: emotioneel ondersteunen. Wanneer er sprake is van onrust, kan de aanwezigheid van een naaste veel rust bieden. De verantwoordelijkheid voor de zorg ligt altijd bij de verpleegkundige. Zij garanderen de volledigheid en de veiligheid van de zorg.

Aan de participatie zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • De participatie vindt plaats tussen 09:00 en 20:00 uur en bestaat uit één persoon.
 • Tijdens de normale bezoektijden, geldt de bezoekregeling van maximaal 2 personen, ondanks participatie.
 • Beperkt afwisselen is toegestaan. Om de rust op de afdeling te waarborgen, wordt gevraagd om dit buiten de afdeling te doen.
 • Om de rust op de afdeling te bewaren zijn de afdelingsdeuren buiten de bezoektijden gesloten. Als u met de verpleegkundige heeft afgesproken om te participeren in de zorg, is de baliemedewerker hiervan op de hoogte. We vragen u dan ook om zich bij de balie te melden, zij kunnen de deuren voor u openen.
 • Participatie gebeurt in overleg met een verpleegkundige en wordt gerapporteerd in het verpleegkundig dossier. Hierin staat de naam van de persoon (of personen) die participeert, om welke zorgtaken het gaat en eventueel wanneer de taken uitgevoerd worden.
 • Tijdens de artsenvisite vragen wij u buiten de kamer plaats te nemen i.v.m. de privacy.
 • Het kan gebeuren dat uw familielid specifieke zorg nodig heeft van een arts, therapeut of verpleegkundige In dat geval vragen wij u buiten de kamer plaats te nemen in bijvoorbeeld de wachtruimte. Uw aanwezigheid mag geen beperking vormen voor de zorgverlening.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen eten en drinken
 • Parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

Opname

Voor opname in het ziekenhuis is het vaak lastig om in te schatten welke spullen er mee moeten vanaf thuis. Het is handig om de volgende spullen mee te brengen:

 • AMC pasje
 • Verzekeringspasje
 • Legitimatie: paspoort/rijbewijs/ID kaart
 • Actueel medicatie overzicht
 • Lijst met allergieën
 • Medicijnen voor de eerste 48 uur
 • Ondersteunende middelen die u thuis gebruikt:
  • Bril
  • Gehoorapparaten (+ batterijen)
  • Eigen rolstoel, rollator of stok
 • Verzorgingsspullen, zoals tandenborstel, tandpasta, zeep, scheergerei e.d.
 • Stevige schoenen
 • Kleding voor een paar dagen, denk hierbij aan:
  • Voldoende ondergoed
  • Gemakkelijke, liefst wat wijde, t-shirts
  • Makkelijk draagbare broek
  • Pyjama/nachthemd
  • Sokken
  • Badjas/vest

Op uw kamer heeft u een kluis waar u spullen veilig kunt opbergen. Toch geven wij het advies om waardevolle spullen als sieraden, telefoons, laptops e.d. thuis te laten. Er wordt helaas veel gestolen in het ziekenhuis! Tip: zorg dat ook uw contactpersoon de kluiscode kent.

Medicijnen

Tijdens uw ziekenhuisopname krijgt u medicijnen van de verpleegkundige. Het is voor de artsen en verpleegkundigen belangrijk om te weten wanneer u wat heeft gekregen. Vandaar dat u uw medicatie niet in eigen beheer heeft en deze niet zelf uit eigen initiatief kunt innemen. Omdat het ziekenhuis niet alle medicatie op voorraad heeft, vragen we u om medicatie voor de eerste 48 uur, in de originele verpakking mee te nemen.

Zodra de afdeling de medicijnen van de ziekenhuisapotheek ontvangt, krijgt u alleen nog de medicijnen van het ziekenhuis. Mogelijk zien deze er anders uit dan thuis. Dit is omdat de ziekenhuisapotheek niet altijd van dezelfde leverancier kan leveren. U krijgt dan een vervanging met dezelfde werking.

NB: als u bloedverdunners gebruikt, moet u dit, in geval van operatie, minimaal 2 weken van te voren melden bij de chirurg. Deze moeten mogelijk gestopt worden.

Acute opname

Mogelijk bent u acuut opgenomen. Een acute opname is vaak een emotionele gebeurtenis voor u en uw naasten. De artsen en verpleegkundigen zullen u zo goed mogelijk informeren over wat u kunt verwachten. Op de afdeling zijn eventueel spullen voor de verzorging en een pyjama aanwezig voor de eerste opvang. Uw naasten hebben dan de tijd om later u eigen spullen van thuis te brengen.

Geplande opname

Als uw opname gepland is, krijgt u zo snel als dit geregeld is de opnamedatum en eventueel de operatiedatum te horen. U kunt telefonisch extra informatie achterlaten, zoals een vakantie of een ander tijdelijk woonadres.

Bij aankomst op de afdeling, mag u zich melden bij de algemene balie van het Neurocentrum op afdeling H6.

De afdeling heeft regelmatig spoedopnamen en/of -operaties. Hierdoor kan het helaas voorkomen dat de geplande opname of operatie niet door kan gaan. Wij proberen zo min mogelijk af te zeggen. Als dit toch gebeurt dan proberen wij zo snel mogelijk een nieuwe opnamedatum te plannen.

Opnamegesprek

Op de eerste dag van opname, of tijdens een pre-opname gesprek op de polikliniek, wordt er een opnamegesprek met u gehouden door de verpleegkundige en de zaalarts. Het kan prettig zijn als een partner, vriend of vriendin bij het gesprek aanwezig is. Deze is dan ook bekend met de gemaakte afspraken en kan zo nodig aanvullingen geven tijdens het gesprek.

De zaalarts bespreekt met u de reden van opname, eerder doorgemaakte ziekten of aandoeningen en medicatiegebruik. Ook zal de zaalarts een lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. In sommige gevallen wordt u nog gezien door de operateur.

De verpleegkundige zal tijdens het opnamegesprek zich meer richten op de dagelijkse handelingen. Heeft u ergens hulp bij nodig? Heeft u andere beperkingen waar we rekening mee moeten houden in de zorg? Ook noteert de verpleegkundige uw mogelijke allergieën en wensen, zoals:

 • Heeft u hulp nodig bij uw verzorging?
 • Volgt u een dieet?
 • Moet er extra zorg geregeld worden als u weer thuis bent?

U krijgt uitleg over de gang van zaken op de afdeling en waar u de nodige spullen vindt. U krijgt twee armbandjes om, waar uw patiëntgegevens op staan zoals naam, geboortedatum en patiëntennummer. Deze gegevens worden samen met u gecontroleerd.

Het is belangrijk dat u op de afdeling blijft zolang er nog gesprekken of onderzoeken moeten gebeuren. Vraagt u daarom altijd aan uw verpleegkundige of u de afdeling kan verlaten wanneer u dit van plan bent.

Als u een aandoening heeft waarbij een operatie nodig is, moet u mogelijk voor bloedafname naar het poli-laboratorium. Als u hiervoor op de polikliniek een formulier heeft ontvangen, mag u voordat u naar de afdeling komt, bloed laten prikken bij het laboratorium.

U vindt het laboratorium op Q0, u kunt deze het beste bereiken via de ingang van het polikliniekgebouw. Daar volgt u de bewegwijzering naar Q0.

Wanneer u een operatie moet ondergaan, kunt u al een afspraak gehad hebben op de Pre-opname polikliniek bij de co-assistent, verpleegkundige en de zaalarts. In deze gevallen zult u de dag vóór de operatie om 20:00 uur óf de dag van de operatie om 06:30 uur op de afdeling verwacht worden. Dit zal met u worden afgestemd.

Als u niet op de Pre-opname poli geweest bent, zult u een werkdag van te voren op de afdeling verwacht worden, zodat daar alsnog alle gesprekken en onderzoeken kunnen plaatsvinden. Wanneer u nog niet bij de Anesthesie geweest bent, is het mogelijk dat u deze dag nog naar de poli Anesthesie moet.

Contactpersonen

De verpleegkundige vraagt u bij opname een contactpersoon aan te wijzen. In verband met de privacy regelementen geven wij alleen inlichtingen aan de eerste contactpersoon. Familieleden of kennissen moeten voor informatie over u contact opnemen met deze persoon. De contactpersoon mag voor informatie de verpleegkundige aanspreken tijdens het bezoekuur of telefonisch contact opnemen. Ook kan hij/zij aanwezig zijn bij gesprekken met de arts en wordt informatie gegeven over een eventuele operatie. Als de operatie is afgelopen wordt de contactpersoon gebeld.

Voorbereiding op een operatie

Voor alle operaties geldt een nuchter beleid.

Dit betekent dat u in ieder geval:

 • 6 uur voor de operatie niet meer mag eten en drinken
 • tot 2 uur voor de operatie enkel heldere dranken, zoals water mag drinken.

In de praktijk houden wij meestal nuchter vanaf twaalf uur ‘s nachts (00:00 uur) aan, in verband met het risico op verschuivingen in de operatievolgorde.

U krijgt op de ochtend van de operatie een schoon bed, een operatiehemd en TED-kousen. TED-kousen zijn strakke elastische kousen, die u draagt rondom de operatie om diep veneuze trombose te voorkomen. Verder krijgt u, wanneer nodig, voorbereidende medicatie op voorschrift van de anesthesie.

Afhankelijk van de operatie, kunt u een blaaskatheter krijgen om de urine af te laten lopen en/of een infuus.

De volgende voorwerpen mogen niet mee naar de operatiekamer of mag u niet dragen:

 • nagellak en kunstnagels
 • sieraden en piercings
 • gebitsprothesen
 • gehoorapparaten
 • brillen of lenzen

De verpleegkundige brengt u naar de verkoeverkamer. De medewerkers daar controleren uw gegevens. De anesthesieverpleegkundige brengt u naar de operatiekamer.

Als alle gegevens kloppen, zal de anesthesist u in slaap brengen. Bij de meeste operaties gaat het hierbij om algehele narcose. Enkele operaties zijn onder lokale verdoving, hierbij blijft u zelf wakker maar is de operatieplek verdoofd.

Na een operatie

Na de operatie gaat u naar de High Care (HC)/Verkoeverkamer (uitslaapkamer), Intensive Care (IC) of Medium Care (MC).

Als uw situatie stabiel genoeg is dan mag u van de IC, de MC of de HC terug naar de verpleegafdeling. Hier zal de zorg zich voortzetten en wordt er gewerkt naar herstel.

Op de afdeling controleren de verpleegkundigen u regelmatig. Afhankelijk van uw ziektebeeld zijn er bepaalde controles. Zo kan het zijn dat u om de één, twee, drie of vier uur wordt gewekt, aangesproken met oriëntatievragen als:

 • Weet u waar u bent?
 • Welke maand is het?

Andere controles na de operatie kunnen zijn:

 • Pupilreactie, met een lampje in de ogen;
 • Het meten van de kracht in de armen en benen, deze test kan regelmatig worden afgenomen en is om te bepalen of er krachtsverlies of -toename optreedt;
 • Bloeddruk;
 • Temperatuur;
 • Pijnscore.

U wordt dus vaak wakker gemaakt om bepaalde controles uit te voeren Deze zijn belangrijk voor het bepalen van uw toestand na de ingreep.

Om trombose te voorkomen krijgt u iedere dag een prik. U krijgt ook strakke TED-kousen, zolang u niet voldoende uit bed bent. Om doorligplekken te voorkomen stimuleren de medewerkers u zoveel mogelijk te bewegen. Als dit niet lukt wordt u hierbij geholpen door de verpleegkundigen.

Ontslag

In de hersteltijd na de operatie of behandeling werken we samen met u naar het ontslag. Hierbij kijken we naar uw herstel, uw prognose, uw woonomgeving thuis en de zorg die u hierbij nodig heeft.

Wanneer u met ontslag naar huis gaat, krijgt u soms recepten mee. Deze kunnen dagelijks opgehaald worden bij de poli-apotheek, in de Rode Luifel, van 07:30 - 23:00 uur. Uiteraard kunt u uw medicatie ook ophalen bij uw eigen apotheek.

N.B. Wanneer u een recept heeft voor ‘nimotop’, wordt u aangeraden deze wel binnen het AMC te halen, dit omdat dit medicijn niet in alle apotheken te verkrijgen is.

Binnen een aantal dagen na ontslag proberen wij u te bellen. We vragen dan hoe het met u gaat en of u nog vragen heeft. Graag horen wij in dat gesprek hoe u de zorg van de afdeling vond en welke punten wij kunnen verbeteren.

Ook is het mogelijk dat het nog niet goed genoeg met u gaat om weer naar huis te kunnen. Dan kijken wij naar een tussenoplossing. Zo’n tussenoplossing is bijvoorbeeld een ander ziekenhuis, revalidatiecentrum, verpleeghuis of verzorgingshuis.

Klachten/problemen

Wij proberen uw verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan dit te bespreken met de verpleegkundige of de arts. Er is ook een mogelijkheid om uw opmerkingen op te schrijven op een “feedback” formulier van de afdeling. U kunt deze in de brievenbus doen naast de balie op H6. Met uw opmerkingen proberen wij de zorg te verbeteren.

U kunt ook vragen naar een afdruk van de patiëntenfolder ‘klachtenopvang en behandeling’.

In deze folder staat hoe u kunt handelen als u niet tevreden bent. Ook de afdeling Patiëntenvoorlichting kan u helpen bij het bespreekbaar maken van uw problemen.

Patiëntenvoorlichting vindt u bij de ingang van de polikliniek (A0-404). Het telefoonnummer is 020 566 33 55.

Heeft u nog vragen?

Bel dan gerust naar een van onderstaande telefoonnummers:

Verpleegafdeling Neurocentrum: 020 566 40 63

Secretariaat Neurocentrum: 020 566 38 42

Polikliniek Neurologie/Neurochirurgie: 020 566 25 00