Wij heten u van harte welkom op de verpleegafdeling Cardiologie van Amsterdam UMC, locatie AMC. In deze folder leest u meer over de dagelijkse gang van zaken op onze afdeling. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan uw verpleegkundige van onze afdeling. Wij wensen u een prettig verblijf.

Waar bent u opgenomen?

De belangrijkste taken van Amsterdam UMC zijn het behandelen en verzorgen van patiënten en het opleiden van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Daarnaast wordt er in het ziekenhuis medisch wetenschappelijk onderzoek verricht.

Afdeling Cardiologie

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Cardiologie. Op deze afdeling worden mensen verzorgd en behandeld die problemen hebben met het hart. Op deze afdeling kunnen maximaal 30 patiënten verpleegd worden. Op onze afdeling zijn er één en twee persoonskamers. Wij proberen bij toewijzing van de kamers rekening te houden met uw leeftijd, geslacht en gezond-heidstoestand. Op de afdeling wordt gemengd verpleegd, dit houdt in dat u samen met mannen en vrouwen een kamer deelt.

Wie staan er aan uw bed?

Verpleegkundige

Aan het begin van iedere dienst krijgen de verpleegkundigen meerdere patiënten toegewezen. Gedurende de dienst draagt deze verpleegkundige zorg voor deze patiënten. U zult gedurende de opname veruit het meeste contact hebben met uw verpleegkundige. Op het whiteboard in uw kamer vindt u de naam van uw verpleegkundige.

Leerling-verpleegkundige

Op onze afdeling zijn regelmatig verpleegkundigen in opleiding aanwezig. Onze stagiaires werken altijd onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige.

Teamleider

Op de afdeling is een teamleider werkzaam. Zij geeft leiding aan het verpleegkundige team. Mocht u klachten hebben over de gang van zaken tijdens uw opname, dan kunt u bij de teamleider terecht.

Artsen

Op de afdeling werken twee of drie zaalartsen. Zij zijn arts-assistenten in opleiding voor cardioloog of internist. Zij staan onder supervisie van twee verantwoordelijk cardiologen. Elke ochtend lopen uw zaalarts en verpleegkundige vanaf ongeveer 9:00 uur visite. Tijdens de visite wordt uw behandelplan besproken en kunt u vragen stellen. Mocht u en/of uw familie behoefte hebben aan een gesprek, dan maakt u een afspraak bij de verpleegkundige. De zaalartsen zijn van maandag t/m vrijdag aanwezig. Buiten kantoortijden en in het weekend zijn er artsen aanwezig voor de acute zaken.

Co-assistenten

Op onze afdeling zijn regelmatig co-assistenten aanwezig. Zij zijn in opleiding tot basisarts en worden begeleid door de zaalartsen.

Zorgassistenten

Op de afdeling is er dagelijks een zorgassistent aanwezig die de verpleegkundigen helpt bij de verzorging van de patiënten. De zorgassistent helpt u, als dat nodig is, met uw lichamelijke verzorging en maakt uw bed op. De zorgassistent werkt altijd onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige.

Overige medewerkers

 • Voedingsassistent
  Uw maaltijden worden verstrekt door de voedingsassistent. Twee keer per dag deelt de voedingsassistent een menulijst rond. Hierop vult u in wat u wilt eten.
 • Baliemedewerker
  Op de afdeling Cardiologie is elke werkdag van 8:00 tot 16:00 uur één baliemedewerker werkzaam. Zij regelt onder andere de administratie van uw opname tot en met het ontslag.
 • Doktersassistente
  Op de afdeling Cardiologie is één doktersassistente werkzaam. Zij doet administratief werk en helpt de verpleging in de zorg. Daarnaast werkt zij ook achter de balie.
 • Interieurverzorger
  Iedere dag wordt onze afdeling schoongemaakt door een interieurverzorger.
 • Patiëntenvervoer
  Wanneer u naar een onderzoek moet wordt u meestal gebracht en gehaald door het Patiëntenvervoer. In principe wordt u op tijd gehaald. Wordt u niet op de afgesproken tijd opgehaald? Wilt u dit dan doorgeven aan uw verpleegkundige.
 • Diëtist
  Een diëtist wordt door de verpleegkundige ingeschakeld bij ingewikkelde diëten. Maar ook als er problemen zijn met eten zoals: veel gewichtsverlies of weinig eetlust.

 • Fysiotherapeut
  De fysiotherapeut kan langskomen als uw conditie is verslechterd of als u problemen heeft met het uit bed komen of lopen. Mocht u fysiotherapie nodig hebben na uw ontslag, dan verwijzen wij u door naar de hartrevalidatie. Dit kan in Amsterdam UMC, het revalidatiecentrum Amsterdam op de Overtoom of bij een fysiotherapeut in uw eigen omgeving.
 • Transferverpleegkundige
  De transferverpleegkundige helpt u bij uw ziekenhuisontslag om de overgang vanuit het ziekenhuis naar huis zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hij/zij bemiddelt voor u wanneer u thuiszorg nodig heeft. Uiterlijk twee werkdagen voor de geplande ontslagdatum krijgt u van deze verpleegkundige bezoek. Samen met u wordt er nagegaan welke zorg er thuis nodig is. Dit alles gebeurt, als dat nodig is, in overleg met de mantelzorg, de verpleegkundige, de arts, de huisarts en de thuiszorg.
 • Maatschappelijk medewerker
  Ziekte en medische behandeling kunnen een grote belasting vormen voor u en uw familie. Soms ontstaan thuis praktische problemen als gevolg van uw ziekte. Daarnaast kunnen er soms problemen ontstaan die verband houden met de verwerking van de ziekte. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u dit aangeven bij uw verpleegkundige.

Dagindeling

Tijdens de opname

Tijdens uw verblijf in Amsterdam UMC is de kans groot dat u lichamelijke onderzoeken moet ondergaan. Het is onze taak u te informeren over wat het onderzoek inhoudt, wat de voorbereiding en nazorg is en wat de eventuele risico’s van het onderzoek kunnen zijn. De artsen en verpleegkundige geven u graag alle informatie die nodig is om een goede keuze te kunnen maken. U bent niet verplicht om een onderzoek of behandeling te ondergaan.

Alle onderzoeksafdelingen zijn geopend tot 17:00 uur. Het is helaas niet mogelijk om alle onderzoeken buiten de bezoektijden te plannen.

Aanwezigheid

Wij vragen alle patiënten om in ieder geval ’s morgens op de afdeling aanwezig te zijn. Dit in verband met de artsenvisite, onderzoeken, bloedafname etc. Als u de afdeling verlaat, dan moet u dit melden aan de verpleegkundige.

Alarmering

Bij elk bed hangt een bel. Bij dringende zaken kunt u op het rode kruisje drukken. Hierdoor krijgen de verpleegkundigen van de afdeling een signaal op de pieper die ze bij zich dragen. Uw verpleegkundige zal zo snel mogelijk naar u toe komen. Er zitten op de bel ook twee gele knopjes. Met deze knopjes bedient u het leeslampje achter uw bed. Mocht u in de badkamer zijn en u heeft hulp nodig, dan hangt er een rood koord. Wanneer u hier aan trekt krijgen de verpleegkundigen ook een signaal.

Bedbediening

Aan beiden kanten van uw bed zitten twee schotten met daarin de bed bediening. Door op de pijltjes te drukken kunt u het hoofd- en/of voeteneinde van uw bed omhoog en omlaag bewegen.

Eigendommen

Let op uw eigendommen. Helaas kunnen wij de veiligheid van uw eigendommen niet altijd garanderen. Wij raden u aan om uw waardevolle bezittingen mee te geven aan familieleden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.

Als u voor een onderzoek gaat en uw waardevolle spullen blijven onbeheerd achter kunt u deze in bewaring geven bij een verpleegkundige. De ruimte rondom uw bed is beperkt. Wij vragen u hiermee rekening te houden en niet teveel spullen rondom uw bed neer te zetten.

Telemetrie

Tijdens uw opname op de afdeling kunnen wij uw hartritme volgen via telemetrie. Dit is een draagbaar kastje dat met draden op uw lichaam zit geplakt. Deze telemetrie heeft een beperkt bereik. Afhankelijk van de ernst van uw hartprobleem wordt u ingedeeld in een van de twee verschillende bewakingsmogelijkheden, namelijk ‘rood’ of ‘groen’. Met telemetrie ‘rood’ mag u alleen onder begeleiding van een verpleegkundige van de afdeling af. In de praktijk zal dit betekenen dat u alleen voor onderzoeken van de afdeling af mag gaan. Met telemetriebewaking ‘groen’ mag u maximaal één uur van de afdeling af maar uw bezoek moet dan wel met u mee gaan. U moet zich wel af- en aanmelden bij de verpleging.

Telemetrie monitor

Verpleegstatus/verpleegkundig dossier

Wij werken op de afdeling volgens vastgestelde protocollen. Dit zijn afgesproken regels bij behandelingen. Belangrijke informatie over uw opname, de behandeling, voortgang en het verslag van uw opnamegesprek worden opgeschreven in uw digitale verpleegstatus/ verpleegkundig dossier. Alleen u of een gemachtigde heeft het recht om in deze verpleegstatus te kijken.

Een arts legt informatie over uw behandeling vast in uw digitale dossier

Contactpersoon

Voor ons is het belangrijk dat u binnen de familie één of twee contactpersonen aanwijst. Uit privacyoverwegingen geven wij alleen informatie aan deze contactpersonen. Tijdens het opnamegesprek noteren wij uw contactpersonen in het verpleegkundige dossier. De contact-persoon kan als dat nodig is dag en nacht telefonisch naar de patiënt informeren en vervolgens de overige familieleden op de hoogte brengen. Wel willen wij u vragen om rekening te houden met onze verpleegkundige overdrachten: 07:30-8:00 uur, 14:30-15:00 uur en tussen 22:30-23:00 uur.

Familiegesprek

Een afspraak voor een gesprek met de behandelend arts kan de contactpersoon via de verpleegkundige maken. De tijden voor gesprekken zijn maandag t/m vrijdag van 15:00-17:30 uur. Wij vragen u er rekening mee te houden dat door drukte of onverwachte situaties/ spoedgevallen de gewenste afspraak niet altijd op dezelfde dag gemaakt kan worden of niet precies op de gewenste tijd plaats kan vinden. Het is voor de artsen onmogelijk om met alle familieleden apart te spreken. Wij proberen om de gesprekken te laten plaatsvinden met de contactpersoon en eventueel met de ‘directe’ familieleden. Het is de taak van de contact-persoon om de gegeven informatie, als het nodig is, door te vertellen aan de rest van de familie/naasten.

Bezoek

Het bezoekuur is van 15:00 uur tot 20:00 uur. U mag niet meer dan twee bezoekers tegelijk ontvangen. Het is natuurlijk wel mogelijk dat uw bezoek elkaar afwisselt. Het bezoek kan dan in de tussentijd wachten in de conversatieruimte of voor de liften op de afdeling. Wanneer het bezoek niet tijdens de bezoektijden kan komen, is het mogelijk dat uw bezoek buiten de bezoektijden om komt. Dit is alleen mogelijk als u hiervoor vooraf afspraken maakt met de verpleegkundige.

Post

Uw familie en kennissen kunnen post naar u toesturen:

Amsterdam UMC, locatie AMC
T.a.v. Uw naam

Afdeling F4-Zuid, kamer nummer

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam

Voorzieningen op de afdeling

Telefoon en televisie

Bij ieder bed is een nachtkastje geplaatst met daarop een tablet die gebruikt kan worden.

Het gebruik van uw mobiele telefoon is toegestaan op de afdeling, maar dit mag anderen niet storen.

Internet

Op de afdeling kunt u gebruik maken van een draadloze ‘onbeveiligde’ internetverbinding, genaamd ‘PUBLIC’. Op uw laptop, tablet of smartphone kunt u gebruik maken van deze verbinding. Let op: het houden van kostbare spullen op uw kamer is op eigen risico.

Folderrek

De afdeling beschikt over een rek met verschillende folders over aandoeningen van het hart. Kunt u de juiste folder niet vinden, vraag het gerust aan de verpleging. Mocht u meer informatie willen over medicatie die u krijgt, vraag dan aan uw verpleegkundige om een medicatiekaart.

Patiëntenvoorlichting

In de hal van het Polikliniek gebouw A vindt u de afdeling Patiëntenservice Zorgsupport (A0). Hier kunt u informatie krijgen over voorzieningen en regelingen binnen en buiten Amsterdam UMC, over ziektebeelden, behandelingen, patiëntenverenigingen en instellingen in de gezondheidszorg. Let wel: het gaat om aanvullende informatie, geen informatie gericht op uw persoonlijke medische situatie. U kunt ook bij de medewerkers van Patiëntenservice Zorgsupport terecht met uw suggesties, op- en aanmerkingen en eventuele klachten. Informatie over inzage in dossiers, privacy en klachtrecht is hier eveneens te verkrijgen. Openingstijden maandag t/m vrijdag 09:00-15:30 uur. Telefoon: 020 - 566 33 55. Emailadres: PAZO-AMC@amsterdamumc.nl

Kapper

In Amsterdam UMC, locatie AMC op het F/G (Verhey) plein is een kapsalon. De openingstijden zijn van 09:00 tot 17:30 uur. Deze kapper werkt op afspraak. U kunt zelf contact opnemen.
Telefoon: 020 – 566 43 43. Als u niet zelf naar de kapper kunt komen, kan de kapper bij u op de kamer komen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Kerkdienst

Elke zondag wordt er in Amsterdam UMC, locatie AMC een kerkdienst georganiseerd. Iedere zondagochtend zal er gevraagd worden of u een boekje wilt ontvangen om de mis te volgen. De mis is gratis live te volgen op de tv die boven uw bed hangt. Afhankelijk van de ernst van uw hartprobleem is het mogelijk om de kerkdienst bij te wonen. Wanneer u dit wilt kunt u dit zondagochtend aangeven. Een medewerker van de kerk zal u ophalen en naar de dienst toe brengen. Na afloop zal een medewerker u weer terug brengen. Als u niet in een rolstoel vervoerd kan worden is het mogelijk om met bed naar de kerkdienst te gaan.

U mag met ontslag

In overleg met u bepaalt het behandelteam wanneer u het ziekenhuis weer kunt verlaten. Wij proberen de ontslagdatum en het tijdstip zo snel mogelijk aan u door te geven. Wanneer u met ontslag gaat krijgt uw huisarts hier bericht van.

Medicatie bij ontslag

De medicatie bij ontslag kan op twee manieneren verstrekt worden. De medicijnen kunnen naar uw eigen apotheek gestuurd worden of via de poli-klinische apotheek van Amsterdam UMC, locatie AMC aan u gegeven worden. U krijgt ook een medicatieoverzicht mee waarop de tijden staan wanneer u de medicijnen moet innemen.

Polikliniekcontrole

Het is gebruikelijk dat patiënten na ontslag enige tijd onder poliklinische controle blijven. Deze polikliniekafspraak krijgt u na ontslag thuisgestuurd.

Thuiszorg nodig

De zaalarts en verpleegkundige bekijken samen met u of er nog andere hulp nodig is als u thuis komt. Die hulp kan bijvoorbeeld gegeven worden door een wijkverpleegkundige. De verpleegkundige en de maatschappelijk werkster of transferverpleegkundige van de afdeling helpen als dat nodig is met het aanvragen van deze zorg.

Hartcentrum

Amsterdam UMC heeft één hartcentrum; onze artsen en verpleegkundigen werken op twee locaties: AMC en VUmc. Afhankelijk van de diagnose en behandeling wordt u geholpen op locatie AMC of locatie VUmc. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw zorgverlener.

Website: www.amsterdamumc.nl/hartcentrum