Via de huisarts

Als u medisch advies of hulp nodig heeft neem dan eerst contact op met uw huisarts. Als uw huisarts geen dienst heeft wordt u altijd doorverwezen naar een vervangende huisarts of huisartsenpost. Indien nodig verwijst de huisarts, of diens vervanger, u door naar de SEH.

Rechtstreeks naar de SEH

Het kan zijn dat u echt met spoed hulp nodig heeft. Natuurlijk kunt u dan rechtstreeks zonder verwijzing van de huisarts bij de SEH terecht. Als uw situatie geen spoedsituatie betreft, kan de wachttijd voordat u geholpen wordt langer zijn.

Doorverwezen naar de huisartsenpost

Als u zonder verwijzing van uw huisarts naar de SEH komt en de hulp is niet spoedeisend, dan kan het zijn dat we u doorverwijzen naar de Huisartsenpost HAP). Die ligt naast onze SEH. Als de HAP gesloten is, wordt u in elk geval gezien door een arts. Uw wachttijd kan dan langer zijn dan bij spoedeisende gevallen.

Inschrijven

Bij binnenkomst wordt u ingeschreven, omdat u dan geregistreerd bent als patiënt binnen VUmc. Hierbij zal de administratie meerdere gegevens noteren. Als u gezondheidstoestand dit niet toelaat, zal de administratie alleen het hoognodige uitvragen en u dan laten ophalen door een verpleegkundige. Met uw unieke patiëntnummer zorgen wij ervoor dat al uw onderzoeken, uitslagen en behandelingen op de juiste manier worden verwerkt.

Voor een snelle afhandeling raden wij u aan de volgende gegevens bij de hand te houden:

  • legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)
  • uw zorgverzekeringspas
  • eventueel verwijzing huisarts/ander ziekenhuis

Triage: vaststellen urgentie

Na de inschrijving vragen wij u plaats te nemen in de wachtkamer Vanuit hier wordt u door de triage verpleegkundige opgehaald. Deze verpleegkundige brengt uw situatie in kaart brengt en stelt de urgentie vast. Het kan zijn dat patiënten die na u zijn binnengekomen urgenter zijn en daarom eerder worden geholpen. De wachttijd wordt, naast de urgentie van uw klacht, ook door andere factoren beïnvloed zoals:

  • De drukte op de SEH.
  • De beschikbaarheid van de arts van het betrokken specialisme of de beschikbaarheid van de verpleegkundige.
  • Er werken meerdere specialisten naast elkaar, dus soms komt het voor dat een patiënt die na u binnen komt eerder geholpen wordt.
  • De beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is.
  • Het wegroepen van de arts in verband met een spoedgeval op de SEH of een andere zorgeenheid binnen het ziekenhuis. Als uw klachten gedurende uw verblijf op de SEH erger worden, vertel dit dan direct aan een arts of een verpleegkundige. Ook voor andere vragen kunt u altijd terecht bij één van de verpleegkundigen.

Hoofdbehandelaar

De triage-verpleegkundige vertelt u ook welke arts uw hoofdbehandelaar wordt De hoofdbehandelaar is de arts die tijdens uw behandeling volledig op de hoogte is van uw ziektebeeld en uw ziektebeloop en daarbij de regie heeft. De hoofdbehandelaar is uw aanspreekpunt. Naast de hoofdbehandelaar kunt u te maken krijgen met collega-specialisten en arts-assistenten. Zij onderzoeken, behandelen en koppelen hun bevindingen terug naar de hoofdbehandelaar die uw aanspreekpunt blijft.

U bent aan de beurt

De verpleegkundige begeleid u naar de behandelkamer en vertelt u over het verdere verloop. Soms neemt de verpleegkundige alvast wat bloed af of begint deze met een klein onderzoek. Zo nodig draagt de verpleegkundige de zorg over aan een andere verpleegkundige.

Nadat de SEH verpleegkundige u heeft gezien zal de arts zo snel mogelijk komen. Deze arts zal de verdere behandeling en eventueel nog uit te voeren onderzoeken met u bespreken. Soms is het wenselijk dat een andere arts u ook beoordeelt. Dit kan uw verblijf op de SEH verlengen.

Uitslagen

Als u een onderzoek heeft ondergaan kan het enige tijd duren voordat u de uitslag ontvangt. Het duurt ruim een uur voordat de bloeduitslagen bekend zijn. Tevens kunnen er wachttijden zijn voor aanvullende onderzoeken, zoals een röntgenfoto, een echografisch onderzoek of het maken van een CT scan. De wachttijden voor het uitvoeren van onderzoeken is vaak afhankelijk van de drukte op de SEH. Afhankelijk van de uitslagen van het onderzoek wordt een behandeling ingezet, of de behandeling kan soms direct al worden gestart. Dit verschilt per situatie.

Kinderen op de SEH

Kinderen onder de 12 jaar moeten altijd begeleid worden door één van de de ouders voogden. Indien bij een kind onder de 12 jaar de medische situatie zodanig is dat directe hulp nodig is, kan de hulp ingezet worden zonder toestemming van de ouders voogden. Kinderen tussen de 12 en 16 kunnen zelfstandig op de SEH behandeld worden indien dit in het belang van het kind is. Alle kinderen op de SEH worden, volgens de wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld van top tot teen onderzocht.

Patiënten en begeleiders

Wij verzoeken u om in de behandelkamer te blijven tijdens uw verblijf op de SEH. In verband met de privacy van de andere patiënten, vragen wij u om niet onnodig over de afdeling te lopen.

Eten en drinken

Ook al lijkt het letsel klein, toch verzoeken we u om nuchter te blijven, tot u anders hoort van de arts of verpleegkundige.

In de wachtkamer staat een koffie- en theeautomaat. Wanneer u niet nuchter hoeft te blijven, kunt u gebruik maken van deze gratis voorziening. Uiteraard staat deze automaat ook ter beschikking van overige bezoekers op de spoedeisende hulp.

Bij de hoofdingang van het ziekenhuis is een restaurant waar u kunt eten en drinken. Het restaurant is geopend tot 20.30 uur.

Het vervolgtraject

Na de eerste opvang en behandeling op de SEH zijn er diverse mogelijkheden voor het vervolgtraject

Recept voor medicijnen gekregen?

Heeft u een recept voor medicijnen gekregen? Dan kunt u uw medicijnen ophalen de apotheek van de polikliniek Amsterdam UMC locatie VUmc binnen kantoortijden. Buiten kantoortijden hebben wij helaas geen dienstapotheek en verwijzen wij u door naar een andere dichtstbijzijnde apotheek.

De behandeling is afgerond

De onderzoeken en behandeling behoeven geen vervolg. U krijgt adviezen mee en in principe hoeft u geen arts meer te bezoeken. De arts stuurt een brief naar uw huisarts met informatie over uw bezoek aan de SEH met de uitslagen van de onderzoeken en de medische behandeling die u heeft ondergaan. Mocht u toch onzeker zijn over het verloop van het herstel dan kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts.

U wordt terugverwezen naar de huisarts

De arts geeft u het advies om de behandeling voort te zetten of te laten controleren door uw huisarts. De arts stuurt een brief naar uw huisarts met informatie over uw bezoek aan de SEH met de uitslagen van de onderzoeken en de medische behandeling die u heeft ondergaan. U dient zelf de afspraak te maken met uw huisarts.

U wordt verwezen naar de polikliniek

De arts verwijst u naar een poliklinische afdeling voor vervolgonderzoek en behandeling. Dit kan de polikliniek van Amsterdam UMC zijn, maar u mag natuurlijk ook een afspraak maken bij een ander ziekenhuis. Bij sommige poliklinieken kunt u op de SEH al een datum en tijd afspreken. In alle andere gevallen krijgt u gegevens en telefoonnummer mee om zelf een afspraak te maken.

U wordt opgenomen in het ziekenhuis

Bij een medische indicatie kunt u opgenomen worden op een van de zorgeenheden in het ziekenhuis.

Gastenverblijf

Familieleden van de patiënt kunnen voor overnachtingen eventueel gebruik maken van het gastenverblijf.

Betaling

Een bezoek aan de SEH gaat soms ten koste van uw eigen risico. Wanneer u verzekerd bent, en u dit kunt laten zien, dan dienen we de kosten van uw behandeling rechtstreeks in bij uw eigen verzekeraar. De verzekering doet dan aanspraak op het eigen risico. Soms kan het enige tijd duren voordat de factuur bij de zorgverzekering of bij u terecht komt. Bovenstaande gebeurt ook wanneer u een Europees verzekeringsbewijs heeft. Wel maken we dan een kopie van dit verzekeringsbewijs. Bent u niet verzekerd, heeft u geen Europese verzekering, of heeft u geen geldig verzekeringsbewijs? Dan vragen we u een voorschot te betalen. Betaling kan alleen met pin of met een geldige internationaal erkende creditcard. U krijgt dan een betalingsbewijs mee dat u daarna aan uw verzekeraar laat zien.

Vragen

Heeft u nog vragen? U kunt bij iedereen terecht met uw vragen. Wanneer diegene uw vraag niet kan beantwoorden verwijst deze medewerker u naar de juiste persoon.