U komt in aanmerking voor het verwijderen van uw canule. Voordat dit gebeurt moet de canule een tijdje afgedopt zijn om alvast te oefenen of u goed kunt ademen zonder canule. Als dit goed gaat, verwijdert de arts de canule. Dit kan tijdens een opname gebeuren, maar ook poliklinisch. Hiervoor is geen operatie nodig.


Als de canule is verwijderd, krijgt u pleisters op de wond om deze af te dekken.

U moet tijdens spreken, hoesten en persen de wond met een vinger licht dichtdrukken om het lekken van lucht te voorkomen. Het spreken zal dan wat makkelijker gaan.

U moet de pleisters vervangen wanneer deze eraf vallen. De arts controleert de huid en wondgenezing tijdens het (poli)klinische vervolg. Als het wondje helemaal dicht is kunnen de pleisters verwijderd worden.

Vaak is het zo dat de huid vanzelf tegen elkaar aan valt zodat de wond snel zal genezen. Soms is een aanvullende operatie nodig om de wond te sluiten.

Het komt eigenlijk nooit voor maar mocht u thuis toch kortademig worden, neem dan contact op met ons. Ook voor overige vragen kunt u overdag contact opnemen.

Telefoonnummer: 020 444 1140


’s Avonds kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling KNO.

Telefoonnummer: 020 444 2110