Deze tekst informeert u over het röntgenonderzoek van de blaas. Wat is het precies? Hoe verloopt het onderzoek en wat is belangrijk voor u om te weten vooraf aan het onderzoek?

Een röntgenonderzoek van de blaas, wat is dat?

Een röntgenonderzoek van de blaas is een onderzoek waarbij contrastvloeistof gebruikt wordt. Sommige delen van het lichaam, zoals de botten, zijn direct zichtbaar op een röntgenfoto. Andere delen, zoals de urinewegen, zijn op een röntgenfoto alleen zichtbaar te maken door gebruik te maken van een röntgencontrastmiddel. Dit contrastmiddel bevat jodium.

Hoe gaat het onderzoek?

U hoeft zich niet voor te bereiden op het onderzoek. Een laborant haalt u uit de wachtkamer en vertelt u wat er gaat gebeuren. U neemt plaats op de röntgentafel. Bij u is al eerder een buisje in de blaas geplaatst (katheter). De laborant verwijdert het opvangzakje van de katheter en sluit een systeem met contrastmiddel aan. De radioloog zal het contrastmiddel laten inlopen totdat de blaas vol genoeg is. U moet duidelijk aangeven wanneer u aandrang krijgt. Vanaf dat moment wordt er geen contrast meer toegediend. Daarna worden er foto’s van de blaas in verschillende richtingen gemaakt. U moet hiervoor een beetje draaien naar links en rechts.

Hierna laat de laborant het contrast weer via de katheter weglopen en wordt het opvangzakje weer aangesloten. Het onderzoek is dan klaar. Dit duurt ongeveer 15-20 minuten.

N.B. Soms kan na het onderzoek de katheter worden verwijderd, maar dit wordt niet door ons gedaan. Uw behandelend arts of de verpleegkundige verwijdert dan eventueel de katheter.

Hoe krijgt u de uitslag?

De radioloog beoordeelt de opnames na afloop van het onderzoek en maakt hiervan een verslag. Voor de uitslag kunt u een afspraak maken bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Bent u verhinderd en kunt u niet komen?

Neem wanneer u verhinderd bent (telefonisch) contact op met de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt onderzoeken.

Contrastvloeistof en overgevoeligheid

Het röntgencontrastmiddel kan een enkele maal tot een overgevoeligheidsreactie leiden. Bent u overgevoelig voor contrastvloeistof of jodiumhoudende stoffen, dan moet u dit ruim van te voren melden aan het afsprakenbureau. Er zal dan overlegd worden met de radioloog over de juiste uitvoering van het onderzoek.

Bent u zwanger?

Als u (mogelijk) zwanger bent, meld dit dan ruim van te voren aan het afsprakenbureau. Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. De radioloog zal dan overleggen met de arts die het onderzoek heeft aangevraagd of het onderzoek door moet gaan; een ander onderzoek verricht moet worden; of dat het onderzoek uitgesteld wordt tot na de zwangerschap.

Waar moet u zich melden?

Het onderzoek vindt plaats in Amsterdam UMC, locatie AMC op de afdeling Radiologie & Nucleaire Geneeskunde op de eerste verdieping van het C-gebouw (C-1). U neemt de ingang van het Polikliniekgebouw A en volgt route 76. U meldt zich bij de centrale balie.

Heeft u nog vragen?

Wij hopen dat u voldoende geïnformeerd bent over het onderzoek. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie, telefoon: 020-5663832 (tijdens werkdagen tussen 8.30-16.30 uur). Vergeet niet uw patiëntenpas van Amsterdam UMC mee te nemen naar het onderzoek.