Veelgestelde vragen

Hoe werkt de medicatie?

Dit is een GnRH-antagonist(Gonadotrofin Releasing Hormone-agonist, werkzame stof: Cetrorelix) en blokkeert de GnRH-receptor in de hypofyse (een orgaan in onze hersenen). De productie in de hypofyse van het gonadotrofine LH wordt geremd waardoor een snelle daling van het hormoon LH in het bloed. Zo wordt een vroegtijdige eisprong vermeden.

Geeft deze medicatie dezelfde zwangerschapskans als andere medicaties?

Alle medicaties die voor dit doel (onderdrukking van uw eigen hormonale cyclus) gebruikt worden in andere fertiliteitsklinieken resulteren in dezelfde zwangerschapskans

Via welke weg moet de medicatie toegediend worden?

Door middel van een onderhuidse injectie in de buikplooi

Wanneer moet ik de medicatie toedienen?

Toediening moet één keer per dag, op een zelf gekozen moment tussen 16u en 20u en dit gedurende ongeveer 10 tot 14 dagen

Is het noodzakelijk om de medicatie altijd stipt op hetzelfde tijdstip toe te dienen?

Ja, het is noodzakelijk om de medicatie altijd precies op hetzelfde tijdstip te injecteren. U kunt ongeveer 10 minuten van tevoren de injectie klaarzetten zodat u het op tijd kunt toedienen.

Is de medicatie kant-en-klaar voor toediening?

Nee, u moet het oplossen in de oplosvloeistof. Zie instructie verder in de folder.

Kan ik de medicatie zelf leren toedienen?

Ja, u moet de medicatie zelf toedienen. Uw eventuele partner kan u hier mogelijk bij helpen.

Kan de toediening van de medicatie leiden tot onzekerheid of vragen?

Ja: De naald is klein, dun en scherp. De eerste keer spuiten is het spannendst, neem er daarom de tijd voor en vraag steun van je partner of een ander ondersteunend persoon

Nee: Als de spuit leeg is, weet u zeker dat de dosis werd toegediend

Heeft de medicatie psychologische bijwerkingen?

U kunt last krijgen van stemmingswisselingen

Heeft de medicatie algemene bijwerkingen?

De meest gemelde bijwerkingen zijn lokale reacties op de injectieplaats, zoals roodheid, zwelling en jeuk. Deze zijn doorgaans van milde en voorbijgaande aard. Neem contact met ons op als deze reactie verder gaat dan alleen de injectieplaats.

Heeft de medicatie lokale bijwerkingen?

Mogelijk kunt u last krijgen van een kleine blauwe plek en een branderig gevoel op de plaats van injectie

Hoeveel kost de medicatie (gemiddeld) per cyclus voor mezelf en voor de maatschappij?

Voor uw eigen rekening: € 0 (als behandeling binnen basisverzekering)

Kosten voor de maatschappij: Actuele kosten via www.medicijnkosten.nl. Deze kosten zijn exclusief de afleverkosten voor de apotheek.

Kan ik de medicatie gemakkelijk buitenshuis meenemen (bv. naar werk of sociale activiteit) en valt de medicatie op als gericht op fertiliteit?

De medicatie kan buitenshuis meegenomen worden. Als u naar het buitenland gaat, dan heeft u een medische verklaring nodig. Bij de grenscontrole moet u kunnen aantonen welke medicatie u vervoert. U kunt deze verklaring via “mijn dossier” opvragen Aangezien een schoon werkvlak nodig is om de medicatie klaar te maken, en de buik ontbloot moet worden voor het injecteren van de buikplooi kan een aparte kamer handig zijn

Echter, het valt mogelijk op voor uw omgeving dat deze medicatie met fertiliteit te maken heeft omdat reguliere ziektes over het algemeen geen injecties behoeven

Hoe moet de medicatie bewaard worden en hoe dienen de toedieningsmiddelen weggeworpen te worden?

U bewaart de spuitjes beneden 25 graden Celsius in de originele verpakking ter bescherming tegen licht. De apotheek mag u het alleen gekoeld afleveren in een koelbox. De koelbox wordt tegen betaling verstrekt door de apotheek. U mag uw eigen koelbox meenemen.
U dient de gebruikte naalden in een speciale naaldcontainer te werpen en de volle emmer in te leveren bij de apotheek.

Welke rol kan mijn partner spelen bij het gebruik van de medicatie?

Uw eventuele partner kan u herinneren aan het tijdig toedienen van de medicatie en zou u kunnen helpen met voorbereiding en/of toediening van de medicatie

Bijsluiter en filmpje

De bijsluiter van de fabrikant staat http://www.ema.europa.eu/docs/nl_NL/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000233/WC500024863.pdf
Er is een filmpje: https://www.amc.nl/web/ik-heb-een-afspraak-1/overzicht/patientenfolders-2/folder/prikinstructie-cetrotide-.htm

Instructie

Hoe prikt u Cetrotide®?

Een injectie Cetrotide® maakt u zelf klaar, waarna u het middel inspuit in de buikplooi. Eén verpakking bevat een ampul met een bolletje 25 mg Cetrotide® poeder, een spuit met 1 milliliter (ml) oplosvloeistof en 2 naalden. Deze folder beschrijft de prikinstructie voor een injectie met Cetrotide®.

Wat moet u doen voorafgaand aan de injectie?

 • • U legt klaar:
 • o het spuitje met oplosvloeistof
 • o de ampul Cetrotide®
 • o de 2 naaldjes
 • o de naaldenemmer die u van de apotheek heeft gekregen.
 • U wast uw handen met zeep.

Het klaarmaken van de injectie

 • Open de verpakking van de gele (opzuig) naald, deze is lang en dik (en niet bedoeld voor injectie in uw lichaam maar alleen voor het klaarmaken van de medicatie)
 • Haal de dop van de spuit af
 • Daai de gele (opzuig) naald op de spuit
 • Haal de blauwe dop van de ampul Cetrotide® en zet de ampul voor u neer
 • Haal de dop van de naald die op de spuit met oplosvloeistof is
 • Spuit de vloeistof in de ampul met Cetrotide® poeder. Het poeder lost meteen op
 • Zuig de oplossing weer op in het spuitje
 • Verwijder de naald en gooi deze in de naaldenemmer
 • Neem de (tweede) grijze naald uit de verpakking
 • Draai het kleine naaldje op de spuit
 • Tik de lucht in de richting van het naaldje omhoog
 • Duw de stamper langzaam omhoog tot er een druppeltje vloeistof uit het naaldje komt. Het is niet erg als er wat lucht in het spuitje achterblijft.
 • De injectie
 • Pak een huidplooi van de buik. Het is niet nodig om de huid eerst te ontsmetten.
 • Neem de spuit en prik snel, loodrecht in de huid. Zorg ervoor dat de hele naald in de huid zit. Druk de spuit in drie à vijf seconden helemaal leeg. Trek daarna de naald loodrecht en snel weer uit de huid.
 • DECA-03
 • Deca-04
 • Soms bloedt het een beetje. Dit is niet erg: de Cetrotide® is er niet uitgebloed. Druk de plaats van de injectie met een watje dicht en plak er zo nodig een pleister op.
 • De injectiespuit met naald doet u in de naaldenemmer. Een volle emmer klikt u dicht en levert u in bij uw apotheek.
 • DECA-05

Tijdstip van injecteren
De tijdstippen van Cetrotide® gebruik luisteren nauw. Afhankelijk van uw schema heeft u instructie gekregen om of ‘s ochtends of ’s avonds (tussen 18.00 en 20.00 uur) te spuiten. Dien u zelf elke dag op het zelfde tijdstip een injectie toe.

De eisprong wordt opgewekt met hCG (Ovitrelle of Gonasi® of triporeline (Decapeptyl of Triptofem®). De tijd tussen de laatste Cetrotide®-injectie en hcg of triptorelineinjectie mag niet meer dan 30 uur zijn, omdat anders alsnog een voortijdige eisprong kan optreden. Daarom geldt dat als u Cetrotide® ’s morgens toedient, u daarmee door moet gaan tot en met de dag dat de eisprong wordt opgewekt. Als u Cetrotide® ’s avonds toedient, gelden er andere afspraken. Volg de instructies op en neem bij twijfel altijd contact met ons op.

Injecties alleen via poliklinische apotheek van uw locatie

U kunt alleen bij de poliklinische apotheek van AmsterdamUMC medicatie ophalen en niet bij uw eigen apotheek of een apotheek van een ander ziekenhuis vanwege de overheveling van de fertiliteitshormonen naar het behandelend ziekenhuis. Uw recepten wordt digitaal verstuurd naar de poliklinische apotheek van uw behandellocatie. Dit betekent niet dat uw medicatie klaarstaat. De apotheek zoekt als u zich aanmeldt, uw digitale recept op.

Bent u op locatie VUMC in gebouw zuid in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de poliklinische apotheek VUMC op de Boelelaan terecht. De Poliklinische Apotheek VUMC bevindt zich in het polikliniek gebouw van het VUMC op de Boelelaan. Op de begane grond loopt u rechtdoor langs de receptie naar de apotheek toe. De apotheek is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur. Controleer vooraf de openingstijden van hun website. De apotheek heeft op beperkte schaal een kluisservice.

Bent u op locatie AMC in gebouw Q in behandeling?

Dan kunt u alleen bij de poliklinische apotheek AMC terecht. De Poliklinische Apotheek AMC bevindt zich in de hoofdingang. De Poliklinische Apotheek AMC is overdag, avond en in het weekend geopend. Controleer vooraf de openingstijden van hun website. Voor locatie AMC geldt: voordat er medicatie aan u kan worden geleverd moet u zich hebben ingeschreven bij deze apotheek en moet er een medicijncontrole met uw eigen apotheek hebben plaatsgevonden. Het is niet mogelijke deze medicijncontrole buiten kantoortijden te doen omdat uw eigen apotheek dan gesloten is vandaar dat dit vooraf aan u wordt gevraagd.

Onverwacht te weinig injecties?

Belangrijk: wij raden u aan om uw voorraad injecties nauwgezet te controleren. De afdelingen Voortplantingsgeneeskunde hebben geen injecties op voorraad, ook de spoedeisende hulp vrouwenziekten (SEHV locatie AMC) heeft deze injecties niet. Als u meer injecties nodig heeft, neem dan direct bij voorkeur per mijn dossier met ons op. Doe dit op tijd want het is belangrijk dat u zichzelf elke dag rond het zelfde tijdstip prikt; in ieder geval tussen 16.00 en 20.00 uur. Heeft u direct een injectie nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Deze kan een noodrecept verstreken maar alleen binnen de openingstijden van de Poliklinische Apotheek AMC.

Onverwacht hulp nodig buiten kantoortijden?

Heeft u direct hulp nodig buiten onze kantooruren, neem dan contact op met de dienstdoende gynaecoloog van het AMC (via de SpoedEisende Hulp Vrouwenziekten, SEHV, tel. 020-5661500). Woont u ver van het AMC dan is het ook mogelijk om u te laten helpen bij een huisartsenpost in uw omgeving of bij het ziekenhuis dat u verwezen heeft.

Verspilling

Wij werken samen met u en de poliklinische apotheek om verspilling van medicatie tegen te gaan. Hou daarom goed bij hoeveel injecties u nog thuis heeft zodat wij een recept op maat voor u maken. Overgebleven medicatie kan nooit aan andere patiënten worden verstrekt. Wij vragen u om overgebleven medicatie zo lang mogelijk te bewaren; ook als u net zwanger bent. Pas als uw medicatie “over de datum” oftewel verlopen is, lever deze dan ter vernietiging in bij een apotheek. Gooi medicatie nooit bij uw huisvuil.

Vragen

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen kijk dan in de folder “veegestelde vragen”. Vindt u daar het antwoord niet, dan kunt u contact opnemen via “Mijn Dossier”.

Indien u geen computer of smartphone heeft, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

- Locatie VUmc 020-4443269

- Locatie AMC 020-5664287