U krijgt binnenkort een endoscopische behandeling onder lichte sedatie. In deze folder vindt u informatie hierover. Uw behandeling kan plaatsvinden in locatie AMC of locatie VUmc.

Waarom een lichte sedatie?

Het doel van de lichte sedatie is dat u slaperig en ontspannen wordt zodat de behandeling voor u minder belastend is. De meeste mensen vallen in een lichte slaap. Bij sommige mensen veroorzaakt het geen slaap, maar alleen ontspanning. Meestal herinneren mensen zich naderhand weinig tot niets van de behandeling.

Voorbereiding thuis

  • Het is van belang dat u begeleiding regelt. De begeleider kan in het ziekenhuis wachten of gebeld worden om u te komen halen.
  • De begeleider is belangrijk, omdat u na de behandeling niet zelf aan het verkeer mag deelnemen en thuisgebracht moet worden. Als u geen begeleiding kunt regelen dan kan het onderzoek helaas niet doorgaan!
  • Indien u een bril draagt willen we u vragen uw brillenkoker mee te nemen
  • Indien u een kunstgebit heeft, graag uw gebittenbakje meenemen
  • Trek comfortabele kleding aan en draag niet te dikke truien
  • Wij willen u vragen een tas mee te nemen waar wij uw kleding en overige spullen in kunnen doen tijdens het onderzoek.

Eten en drinken

Onderzoek vóór 12 uur - u mag vanaf 24.00 uur ’s nachts voor het onderzoek niet meer eten maar wel tot 2 uur voor het onderzoek ( rond 200 ml ) heldere vloeistoffen drinken zoals water, helder vruchtensap, koffie en thee zonder melk met eventueel suiker.

Onderzoek ná 12 uur – u mag 6 uur voor het onderzoek een licht ontbijt bestaand uit een kopje thee zonder melk met een beschuitje. Daarna mag u niets meer eten maar wel tot 2 uur voor het onderzoek (rond 200 ml) heldere vloeistoffen drinken zoals water, heldere vruchtensap, koffie en thee zonder melk met eventueel suiker.

Als u voor een coloscopie komt, dan gelden de voorschriften voor het eten uit de folder Coloscopie. Uw laatste maaltijd is dan om 17 uur op de dag voor het onderzoek. U mag tot 2 uur voor het onderzoek heldere vloeistoffen drinken.

Bij een gestoorde maagontlediging gelden andere regels. Is dat bij u het geval, laat het ons weten!

Gebruikt u medicijnen?

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Tijdens een onderzoek kunnen er behandelingen uitgevoerd worden. Het is van het grootste belang dat uw arts op de hoogte is van het eventuele gebruik van deze middelen. Bespreek dit met uw arts zodat deze eventuele aanpassingen kan bespreken.

Bent u diabetespatiënt? Gebruikt u middelen tegen epilepsie of psychiatrische medicatie? Ook voor deze medicijnen zal een aanpassing nodig zijn en dus is het belangrijk dat u dit met de arts bespreekt. Dit geldt ook voor andere medicijnen die u moet innemen. Vraag bij uw apotheek een uitdraai van uw medicatie.

Gebruikt u hartmedicatie? U mag deze met een slokje water gewoon innemen.

Voor en tijdens de behandeling

U krijgt een knijpertje met een meetapparaatje op een van uw vingertoppen of oorlel. Het knijpertje registreert uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed. Tevens krijgt u ook een bloeddrukband om. Daarna wordt het slaapmiddel Midazolam® en mogelijk ook de pijnstiller Fentanyl® via de infuusnaald toegediend. Dit hangt af van de soort behandeling.

Gedurende de behandeling worden het zuurstofgehalte in het bloed, de bloeddruk en de hartslag bewaakt. De arts en de verpleegkundige kunnen tijdens de behandeling wel met u praten en u begeleiden.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling moet u nog een half uur op bed blijven liggen in de uitslaapkamer totdat u weer goed wakker bent. Gedurende deze tijd worden de vitale functies: bloeddruk, hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed gemeten.

De medicijnen die u hebt gekregen kunnen uw reactievermogen beïnvloeden.

Het wordt aangeraden gedurende tenminste 24 uur:

  • geen alcoholhoudende dranken te nuttigen
  • geen belangrijke beslissingen te nemen
  • niet actief deel te nemen aan het verkeer
  • niet snel draaiende machines te bedienen

U kunt tijdelijk vergeetachtig zijn en zich slaperig en suf voelen.

Voordelen

Het slaapmiddel heeft als bijwerking een kortdurend geheugenverlies. Vaak bent u na het onderzoek deels vergeten wat er is gebeurd.

Complicaties en nadelen

Door toediening van het slaapmiddel gaat u oppervlakkiger ademen, waardoor het soms nodig is u extra zuurstof toe te dienen via de neus. Als het zuurstofgehalte in het bloed te ver daalt, kan het nodig zijn om de werking van het slaapmiddel op te heffen door het medicijn Flumazenil® toe te dienen.

Ook kunt u minder gevoelig zijn voor het slaapmiddel. Regelmatig gebruik van slaapmiddelen, alcoholische dranken of genotsmiddelen kunnen de werking van het medicijn verminderen, waardoor u een hogere dosis nodig kan hebben.

In sommige omstandigheden, zoals bij een slechte hart- en/of longfunctie, kan de arts die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van het slaapmiddel vanwege het hierdoor verhoogde risico op complicaties.

Sommige mensen vertonen soms lichte ontremmingsverschijnselen door de toediening van het medicijn. Dit betekent dat ze op dat moment wat emotioneler kunnen reageren op bepaalde prikkels.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Locatie VUMC: 020-4441125