Binnenkort wordt bij u een echo van het hart gemaakt. Bij een echo wordt gebruikt gemaakt van geluidsgolven met een zeer hoge frequentie; zo hoog dat ze voor het menselijk oor niet hoorbaar zijn. Bij echocardiografie wordt gekeken naar de grootte en het functioneren van het hart. Met deze techniek wordt waardevolle informatie verkregen over de bouw en de werking van de hartspier en kleppen. Echocardiografie kan uw cardioloog helpen bij het stellen van de juiste diagnose en het bepalen van de juiste behandeling. Voor dit onderzoek meldt u zich in het ziekenhuis. Het onderzoek duurt dertig à vijfenveertig minuten.

Voorbereiding

U hoeft voor dit onderzoek geen voorbereidingen te treffen.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u met ontbloot bovenlichaam op uw linkerzijde op een tafel. Er

worden drie elektrodes op uw lichaam geplakt om het hartritme tijdens het onderzoek in de

gaten te houden. Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen. Er worden

opnames gemaakt met behulp van een transducer met wat gelei, die op meerdere plaatsen op

de borstkas kan worden geplaatst. Op deze wijze is het mogelijk de hartspier, de hartkleppen en de grote bloedvaten zichtbaar te maken op een beeldscherm en om deze beelden vast te leggen.

Bij een volgend polikliniekbezoek, krijgt u van uw behandeld arts de uitslag.

Nog even dit...

  • Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met functieafdeling Cardiologie kliniek gebouw 4D 018, telefoon (020) 4442555.
  • Indien u de gemaakte afspraak niet kunt nakomen, meld dit dan minstens een dag van tevoren bij de functieafdeling Cardiologie.

U wordt verwacht op:


Dag: ___________________________________________

Datum: ___________________________________________

Tijd: ___________________________________________

Plaats: Functieafdeling Cardiologie kliniek gebouw 4D 018