Uw kind is bekend met rectaal darmspoelen. Het kan zijn dat deze manier van spoelen onvoldoende resultaat geeft of dat uw kind nog steeds incontinent of geobstipeerd blijft. In dat geval kan in overleg met de behandelaars van uw kind gekeken worden naar een andere manier van darmspoelen. In deze folder wordt uitleg gegeven over darmspoelen via een Chait Trapdoor spoelkatheter.

Bij rectaal of retrograad darmspoelen (tegen de stroomrichting van de ontlasting in) wordt water ingebracht in het laatste deel van de dikke darm, waardoor een gevoel van overvulling ontstaat met als gevolg persdrang.

Bij een Chait Trapdoor daarentegen wordt de dikke darm antegraad (met de stroomrichting van de ontlasting mee) gespoeld. De Chait is een flexibel siliconen slangetje dat via een kijkoperatie wordt ingebracht in het begin van de dikke darm. De chait is niet gefixeerd maar blijft door de krulstaart in de darm zitten. Op de Chait wordt een slangetje aangebracht waardoor het water wordt ingebracht en de dikke darm wordt gespoeld.

Preoperatief

 • Uw kind wordt door de behandelend arts aangemeld bij de kinderchirurg voor een poliklinisch consult. Tijdens dit consult geven de kinderchirurg en de verpleegkundig specialist uitleg over de Chait Trapdoor en de procedure.
 • Vervolgens wordt in een overleg met de kinderchirurg besproken of uw kind in aanmerking komt voor een Chait Trapdoor spoelkatheter.
 • Vaak wordt van tevoren nog aanvullend onderzoek gedaan, zoals het meten van de passagetijd van ontlasting door de dikke darm. Dit is het zogenaamde ringetjesonderzoek (zie desbetreffende folder).
 • Meestal gaat uw kind aansluitend naar de preoperatieve screening (POS), waar de anesthesist uitleg geeft over de narcose en uw kind onderzoekt.
 • Vervolgens geeft de verpleegkundig specialist kinderen u alle benodigde praktische informatie.
 • Uw kind moet één week voor de geplande operatiedatum starten met intensief laxeren. Dat wil zeggen: dagelijks darmspoelen en laxeermiddelen innemen.

Opname

 • In eerste instantie wordt er bij uw kind een Pig tail slang geplaatst, omdat het aangelegde fistel nog moet genezen. Na 6 weken en goed genezen kan deze vervangen kan worden voor de Chait. Dit zal gebeuren onder een roesje op de Minor Procedure Unit. De verpleegkundig specialist KCH neemt hierover met u contact op.
 • Als uw kind een ventriculo-peritoneaal drain (VP-drain) heeft, krijgt uw kind gedurende vier dagen na de operatie antibiotica via een infuus. Hierbij is de verwachte opnameduur ongeveer zes dagen.
 • Als uw kind geen VP-drain heeft, is de verwachte opnameduur ongeveer een week.
 • Uw kind wordt de eerste 2 dagen na de operatie niet gespoeld, spoelen start op dag 2 via de pigtail. Dan wordt er gekeken of er ook rectaal gespoeld moet worden.
 • Op de derde dag na de operatie wordt er gespoeld met een afgesproken hoeveelheid. Deze hoeveelheid wordt bepaald door verpleegkundig specialist. Dit is per patiënt wisselend.
 • Om te kunnen spoelen via de Chait is er een speciaal aansluitslangetje nodig.
 • Sommige kinderen spoelen met spuiten anderen met pomp. Dit is per patiënt verschillend en afhankelijk van hoeveelheid water.
 • Vóór het ontslag uit het ziekenhuis bestelt de verpleegkundig specialist kinderchirurgie deze materialen voor thuis en maakt ook de machtigings- en verantwoordingsformulieren in orde.
 • Volgens afspraak belt zij u op om te vragen hoe het gaat met spoelen en zo nodig wordt het spoelschema aangepast.
 • De controle na opname op de poli kinderchirurgie wordt na ongeveer drie weken gepland.
 • De Chait moet elke zes maanden worden verwisseld. De wissel vind plaats op de MPU (minimal procedure unit) met een infuus met een slaapmiddel. De volgende afspraken worden door de verpleegkundig specialist in samenspraak met patiënt en ouder gemaakt.

Verzorging

 • Om te voorkomen dat de Chait er (door uw kind) wordt uitgetrokken, wordt de Chait altijd afgeplakt met een pleister.
 • Bij lekkage kan een splitgaasje onder de Chait worden gedaan.
 • Bij eventuele groei van wildvlees rondom de Chait kan dit worden aangestipt met zilvernitraat of met een zalf. De verpleegkundig specialist zal dit met u bespreken.

Contact

Mocht u problemen ervaren of nog vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen met de verpleegkundig specialist.

Bij acute problemen tijdens kantooruren belt u met 020-5669111 en vraagt u naar verpleegkundig specialist, bij niet acute problemen kunt u een bericht via mijn dossier sturen

Buiten kantoor uren bij acute problemen zoals uitgevallen chait belt u met 020-5669111 en vraagt u naar de kinderchirurg.