Dat gebeurt ook wanneer u een Europees verzekeringsbewijs heeft. Wel maken we dan een kopie van dit verzekeringsbewijs.

Bent u niet verzekerd of heeft u geen geldig verzekeringsbewijs? Dan vragen we u een voorschot te betalen.

Betaling kan alleen met pin of met een geldige internationaal erkende creditcard. U krijgt dan een betalingsbewijs mee dat u daarna aan uw verzekeraar laat zien. Het is niet mogelijk om contant te betalen op de spoedeisende hulp.

Meer informatie vindt u bij uw eerste bezoek aan het AMC.