U heeft binnenkort een afspraak voor een ambulante bloeddrukmeting.In deze folder leest u meer over het onderzoek en de voorbereiding.

Wat is een ambulante bloeddruk meter?

Binnenkort wordt er bij u een 24-uurs bloeddrukmeting gedaan. Dat wil zeggen: gedurende 24 uur wordt regelmatig de bloeddruk gemeten (overdag elk kwartier en na 22.00 uur ieder half uur). Door dit onderzoek krijgt de arts een nauwkeurig beeld van uw bloeddruk gedurende dag en nacht. Zo kunnen wij zien bij welke activiteiten of na welke medicatie uw bloeddruk te hoog of te laag is geweest.


Voor deze bloeddrukmeting krijgt u een klein kastje, dat u gedurende 24 uur bij u draagt. Dit apparaatje draagt u in een tasje om uw schouder. Het is via een slang verbonden met een manchet om uw arm. Het kastje is zo klein dat het makkelijk onder wat ruim zittende bovenkleding kan worden gedragen.

Tijdens de bloeddrukmeting moet u uw arm stil houden. Voordat de werkelijke meting start, voelt u één minuut van tevoren dat het manchet een beetje opblaast. Dit is het signaal dat er een minuut later een meting volgt zodat u uw arm stil kunt houden tot na de meting. Is de meting niet gelukt dan zal de bloeddrukmeter zelf binnen een paar minuten een nieuwe meting uitvoeren. Probeert u dan vooral uw arm stil te houden.

Het apparaat is zo afgesteld dat de gemeten bloeddrukwaarde nooit zichtbaar wordt op de display. Behalve een strak gevoel aan uw arm tijdens het meten, is het onderzoek geheel pijnloos en u kunt gedurende de 24 uur onderzoek-periode al uw normale activiteiten blijven doen. Maar u mag niet sporten. Het is juist belangrijk dat u uw gewone dagindeling aanhoudt om een goed beeld te krijgen.

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is dat u het dagboek tijdens dit onderzoek goed bijhoudt. Het is de bedoeling dat u per uur noteert wat u doet (bijv. wandelen, fietsen, traplopen, lezen, autorijden, eten, enz.). Daarnaast is het belangrijk dat u noteert welke medicijnen u heeft ingenomen. Schrijf ook duidelijk op wanneer u bent gaan slapen en wanneer u weer bent opgestaan.

Wat zijn de regels bij dit onderzoek?

Het is de bedoeling dat u het apparaat 24 uur draagt. Om het onderzoek goed te laten verlopen vragen wij u een paar specifieke voorbereidingen te treffen:

  • Tijdens de registratie gaat u gewoon naar huis. Het is de bedoeling dat u het apparaat 24 uur draagt en dat u zoveel mogelijk de dingen doet die u normaal op een dag ook doet, behalve sporten.
  • U mag niet onder de douche of in bad, omdat het apparaat niet nat mag worden!
  • Houd uw arm stil: het is belangrijk dat u tijdens een meting uw arm stil houdt. Ondersteun de arm waar aan gemeten wordt met uw andere arm of laat uw armen rustig langs uw lichaam hangen. Als u loopt of fietst moet u even stil staan op het moment dat de manchet opgeblazen is. Op deze manier krijgen wij de beste metingen. Houdt u er rekening mee dat, wanneer de meting niet succesvol was, er na enkele minuten opnieuw een meting wordt gedaan.
  • Houd het dagboekje bij. Wij vragen u tijdens de registratie een dagboekje bij te houden. Schrijft u in tijdsblokken op wat u aan het doen bent. Noteert u ook wanneer u naar bed gaat, gaat slapen, weer opstaat en wanneer u uw medicatie inneemt. Maar ook wanneer uw klach-ten heeft van bijvoorbeeld: pijn op de borst, hoofdpijn, wazig zien of een licht gevoel in het hoofd
  • Kledingvoorschrift: het apparaat is met een slang aan de manchet om uw arm verbonden. Daarom kunt u het beste op de dag dat u voor het onderzoek komt, een wijde blouse of shirt dragen met knopen aan de voorkant en bij voorkeur wijde mouwen zodat de mouw gemakke-lijk over de manchet heen kan.

Duur van het onderzoek

Het aanbrengen van de 24-uurs bloeddrukmeting duurt ongeveer 30 minuten. Hierbij wordt er 2 keer handmatig de bloeddruk gemeten en daarna wordt er 3 keer via het apparaat gemeten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Na het onderzoek kunt u thuis de 24-uurs bloeddrukmeting op de afgesproken tijd afkoppelen. Na 24 uur haalt u de bloeddrukmeter uit het tasje en u schuift het knopje aan de onderkant over van I (aan) naar 0 (uit), en u maakt de manchet los. U doet het geheel in een plastic tasje en levert het in bij de balie van de polikliniek Hartcentrum. Vergeet u niet het dagboek erbij in te leveren. De registratie wordt later via de computer uitgeprint en beoordeeld. U krijgt de uitslag via uw eigen arts bij de volgende controle of belafspraak.

Waar levert u de 24-uurs bloeddrukmeting in?

De volgende dag voor 11:00 uur kunt u het kastje (bloeddrukmeter) en het dagboekje inleveren bij de balie van de polikliniek Hartcentrum C2, in gebouw C, op de tweede verdieping. U legt de bloeddrukmeter in het bakje links van de meldbalie van de polikliniek Hartcentrum C2 met daarop “Holter terug”.

Als u de bloeddrukmeting op vrijdag of op een dag voor een feestdag aangesloten krijgt, kunt u het kastje op de eerst volgende werkdag weer inleveren.

Lukt het u niet om de 24-uurs bloeddrukmeting de volgende dag in te leveren dan vragen wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met een van de medewerkers van de polikliniek: 020- 5663794 (op werkdagen tussen 8:45-16:30 uur).

Waar moet u zich melden?

U kunt zich melden op de polikliniek Hartcentrum, C2. Dat is in bouwdeel C op de tweede verdieping, boven de hoofdingang.

Wanneer krijgt u de uitslag?

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag van het onderzoek tijdens de eerstvolgende controle afspraak of belafspraak.

Kunt u niet op de afgesproken tijd komen?

Als u niet kunt komen op de afgesproken tijd, is het belangrijk dat u dit meldt aan de polikliniek Hartcentrum. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8:45-16:30 uur. Het telefoonnummer is 020-5663794. U kunt ook een mail sturen naar polihartcentrum@amc.nl of via Mijn Dossier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u die stellen via het volgende emailadres: m.cammenga@amc.uva.nl.

Contactgegevens Hartcentrum

Polikliniek Hartcentrum

Telefoon: 020-5663794 (op werkdagen tussen 8:45-16.30 uur)

Mailadres: polihartcentrum@amc.nl

Postadres:

Amsterdam UMC, locatie AMC

Polikliniek Hartcentrum

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam