U wilt graag medische gegevens van uw overleden familielid aanvragen. Hieronder leggen wij uit in welke gevallen dat mogelijk is. Verder leggen wij uit dat u een e-mail of brief moet sturen om de informatie aan te vragen.

Kan ik een kopie van de medische gegevens opvragen?

In het algemeen vallen de medisch gegevens van een patiënt onder het beroepsgeheim van de behandeld arts. Dit betekent dat na overlijden er geen kopie afgegeven mag worden aan familie. Er zijn hier een paar uitzonderingen op.

Uitzonderingen om het beroepsgeheim te doorbreken

 • Uw kind is jonger dan 16 jaar.
 • Uw familielid heeft voor zijn/haar overlijden toestemming gegeven om een kopie van het dossier aan u te geven.
 • U heeft een mededeling ontvangen van een medisch incident.
 • U heeft een zwaarwegend belang (groot belang) om het dossier in te zien.

Voorbeelden van een zwaarwegend belang

 • U vermoedt dat er een medische fout is gemaakt.
 • U vermoedt dat de overledene de gevolgen van zijn beslissingen niet begreep toen hij zijn testament opmaakte of wijzigde.
 • U heeft een financieel belang om het dossier in te zien.
 • U wilt informatie over uw afstamming (wie zijn uw ouders).
 • U heeft er belang bij om op de hoogte te zijn over mogelijke ziektes die de overledene had die u ook zou kunnen krijgen.

Wat is geen zwaarwegend belang?

Het verwerken van het overlijden is geen zwaarwegend belang.

Hoe vraagt u een kopie van de medische gegevens aan?

U kun een e-mail met bijlagen of een brief sturen aan secretariaat Zorgsupport.
E: secretariaatzs@amsterdamumc.nl,

Adres: Amsterdam UMC T.a.v. Secretariaat Zorgsupport

Postbus 22660

1100 DD Amsterdam

Welke informatie moet in uw aanvraag staan?

 • Uw relatie tot de overledene.
 • Volledige naam en geboortedatum van de overledene.
 • Uw volledige naam en geboortedatum.
 • Welke informatie u wilt hebben.
 • Wat uw zwaarwegend belang is.
 • Uw handtekening.

Wat stuurt u mee met uw aanvraag?

 • Een kopie van uw rijbewijs of paspoort.
 • Een kopie van een rijbewijs of paspoort van de overledene.

Heeft u nog vragen?

U kunt meer lezen over dit onderwerp op de volgende internetpagina’s:

Of u kunt bellen met de afdeling Patiëntenservice Zorgsupport:

Locatie AMC: 020 566 3355

Locatie VUmc: 020-444 0700