logo tbv foldersjabloon, ter vervanging van AMC logo in oude sjabloon

Behandeling met medicijnen bij een geïrriteerde slijmbeurs

Lokaal infiltraat van een bursa

Inleiding

U heeft een afspraak voor een behandeling met medicijnen vanwege een geïrriteerde slijmbeurs. Deze behandeling vindt plaats op het Dagcentrum van locatie AMC van het Amsterdam UMC. Uw behandelend arts heeft enkele zaken al met u besproken. In deze folder vindt u meer informatie over de behandeling. Het is goed u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een slijmbeurs?

Een slijmbeurs (bursa) is een met vocht gevuld zakje dat als een “stootkussentje” fungeert ter bescherming van gewrichten. De grootste slijmbeurzen liggen op of rond de pezen van de grote gewrichten, zoals de elleboog, de knie en de heup. Door onder andere overbelasting kan er irritatie ontstaan van de slijmbeurs. Dit kan pijn veroorzaken.

Wat is een lokaal infiltraat van een bursa?

Bij een lokaal infiltraat wordt er met een naald ontstekingsremmende medicatie in de slijmbeurs gespoten. Doel hiervan is de pijn gedurende enige tijd te verminderen (als het ware ‘te blokkeren’). Na een lokaal infiltraat kunnen de bestaande pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. Het effect van het lokaal infiltraat kan meestal pas na zes weken worden beoordeeld. De behandeling kan herhaald worden als de pijn weer terugkomt.

Voorbereidingen

Let op!

Heeft u op de dag van de proefbehandeling geen pijn, dan is het niet zinvol de proefbehandeling uit te voeren. U kunt dan immers niet beoordelen of de pijn verminderd is na het geven van de verdoving. Als u op de dag van de proefbehandeling geen pijn heeft, verzoeken wij u om af te bellen en een nieuwe afspraak te maken.

Belangrijk om te melden

Neem voor de behandeling contact op met de afdeling Pijngeneeskunde als een van de onderstaande zaken op u van toepassing is en u dit nog niet besproken heeft met de pijnspecialist.

  • Gebruik van bloedverdunnende medicijnen. De pijnspecialist zal met u bespreken of en hoelang van tevoren u moet stoppen met de medicijnen.
  • Een (mogelijke) zwangerschap. Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Deze zijn mogelijk schadelijk voor het ongeboren kind.
  • Suikerziekte.
  • Allergie of overgevoeligheid voor jodiumhoudende contrastmiddelen, jodium, medicijnen of pleister.

Koorts

Als u op de dag van de behandeling koorts heeft, kan de behandeling op dat moment niet doorgaan. Neem in dat geval tussen 8:00 uur en 16:00 uur contact op met het Dagcentrum. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020-566 4458.

Afspraken en verhindering

Voor het maken of afzeggen van afspraken kunt u op werkdagen tussen 8:00 uur en 16:00 uur contact op met het Dagcentrum. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 020-566 4458.

Gang van zaken

Melden

U kunt zich melden bij de receptie van het Dagcentrum (afdeling D-0). Zorg dat u op tijd aanwezig bent. Onze gastvrouw of gastheer ontvangt u. Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in een bed naar de behandelkamer, waar de behandeling zal plaatsvinden.

In verband met het gebruik van röntgenstralen, kan een begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Hij/zij kan wachten in de wachtruimte.

Houd rekening met een verblijf in het ziekenhuis van ongeveer twee uur.

De behandeling

Deze behandeling kan uitgevoerd worden door een anesthesioloog-pijnspecialist of een anesthesioloog in opleiding.

U gaat op uw rug op een smalle tafel liggen. Afhankelijk van de plaats van de behandeling, ligt u op uw buik of rug. De huid wordt ontsmet en verdoofd op de plaats waar u de injectie krijgt. Soms wordt de behandeling onder röntgendoorlichting of echogeleid uitgevoerd zodat de pijnspecialist de precieze plek kan bepalen.

De behandeling duurt ongeveer tien minuten. Na de behandeling gaat u naar de verkoeverkamer van het dagcentrum.

Complicaties/bijwerkingen

De volgende complicaties of bijwerkingen kunnen na een lokaal infiltraat van een bursa optreden:

  • Tijdelijke krachtvermindering of een doof gevoel in het lichaamsdeel waar u de injectie heeft gehad. Dit is een gevolg van de verdoving. Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt.
  • Als er een bloedvaatje is geraakt bij het prikken, kan een bloeduitstorting ontstaan. Dit kan pijn veroorzaken.
  • Bij suikerpatiënten kunnen de bloedsuikerwaarden variëren.
  • Door de corticosteroïden injectie kunnen bij vrouwen opvliegers optreden en kan de menstruatie korte tijd verstoord zijn.

Ontslag

Naar huis

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg ervoor dat iemand anders u naar huis brengt. Op de prikplaats wordt een pleister geplakt. Deze mag u ’s avonds of de volgende dag verwijderen. U kunt dan ook weer douchen en baden.

Weer thuis

Na een lokaal infiltraat van een bursa kunnen de bestaande pijnklachten eerst verergeren. Dit is van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen (bijvoorbeeld Paracetamol volgens bijsluiter). Het effect van de wortelblokkade kan meestal pas na zes weken tot drie maanden worden beoordeeld. Hiervoor wordt een controle afspraak met u gemaakt. Het is echter goed mogelijk dat u al eerder merkt dat uw pijnklachten minder worden.

Let op

De anticonceptiepil is tot de eerstvolgende menstruatie niet betrouwbaar.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de polikliniek Pijngeneeskunde telefoonnummer 020-5662303.

Voor het afzeggen of verzetten van uw afspraak neemt u contact op met het Dagcentrum, telefoonnummer 020-5664458.Bronvermelding: deze tekst is tot stand gekomen met behulp van de teksten van het Diakonessenhuis.


Amsterdam UMC, locatie AMC/ Afdeling Pijngeneeskunde/Patiëntenvoorlichting