U leest in deze folder informatie over hyaluronzuurinjecties in de enkel. Wat is dit en wanneer wordt dit gedaan?

U heeft een vorm van kraakbeenschade of artrose van het enkelgewricht

Artrose is slijtage van het kraakbeenoppervlak in een gewricht en veroorzaakt pijn en stijfheid. Een ongeval -een verzwikking, een trap tegen de enkel of een val- kan de oorzaak zijn. Ook overbelasting van een instabiele enkel kan leiden tot kraakbeenschade en in een later stadium enkelartrose.

Op hogere leeftijd neemt de belastbaarheid van het gewrichtskraakbeen af. Hierdoor kan ook bij normale belasting artrose ontstaan. Soms is er geen aanwijsbare oorzaak voor het ontstaan van artrose in het enkelgewricht.

Therapieën

Bij enkelartrose kunnen we het beschadigde kraakbeen niet herstellen. Botvergroeiingen aan de randen van het gewricht kunnen we operatief verwijderen als ze klachten geven.

Pijn kan bestreden worden, evenals ontstekingsreacties in het gewricht. Dit gebeurt met pijn-stillers en ontstekingsremmers. Deze medicijnen kunnen soms maagproblemen geven.

Als de pijn te ernstig is kunnen we het gewricht vastzetten. Dit heet een enkelarthrodese. Het kraakbeen wordt dan verwijderd en de twee botdelen van het gewricht worden aan elkaar vastgeschroefd. De beweeglijkheid van het gewricht verdwijnt en de pijn daarmee ook.

Een behandeling met een hyaluronzuurinjectie is een alternatief voor de behandeling van pijn bij kraakbeenschade of artrose in het enkelgewricht. Hyaluronzuur is een vloeistof met een hoge concentratie natuurlijk natriumhyalorunaat. In vergelijking met andere pijnverlichtings-methoden is dit een meer natuurlijke behandeling.

Wat is natriumhyalorunaat?

Om te vermijden dat kraakbeenoppervlakken tegen elkaar wrijven, bevindt zich in het gewricht synoviaal vocht. Dit vocht is in een gezond gewricht stroperig, omdat het veel natriumhyaloru-naat bevat. Het is een zeer goed smeermiddel en vormt een kussen rond het gewricht om de belasting van alledaagse activiteiten zoals wandelen op te vangen.

In een gewricht met artrose vermindert de productie van natriumhyalorunaat. Het synoviaal vocht wordt dunner en het vermogen van het vocht om schokken op te vangen en het gewricht te smeren gaat achteruit.

De kraakbeenoppervlakken wrijven tegen elkaar, waardoor kraakbeen - en botbeschadigingen optreden en gewrichtspijnen ontstaan.

Hoe verloopt de injectie?

Op de behandelkamer krijgt u onder steriele omstandigheden een injectie in uw enkel. We verdoven eerst de enkel en brengen dan via dezelfde naald het hyaluronzuur in.

Mogelijke nawerking

De plaats van de injectie kan rood, warm en pijnlijk worden. Dit verdwijnt na één tot drie dagen. In uitzonderlijke gevallen kan een bloeduitstorting of infectie ontstaan. Een infectie herkent u door een toename van pijn en/of roodheid ter plaatse van de plek van de injectie.

Nabehandeling

U mag de voet en enkel direct actief onbelast bewegen. De eerste twee dagen moet u met twee krukken lopen om de enkel te ontzien. Daarna mag u op geleide van pijnklachten gaan belasten en de krukken weglaten.

Bij de meeste patiënten houdt het gunstig effect minstens zes tot negen maanden aan. Als de klachten terug komen kunt u een nieuwe afspraak maken op de polikliniek Orthopedie.

Contact

Bij vragen of problemen na de injectie kunt u contact opnemen met de polikliniek orthopedie, telefoon: 020-5662551.