Het specialisme Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) beoordeelt en behandelt aandoeningen in de mond, aan de kaken en het aangezicht en in het hoofd-hals gebied. Voorbeelden hiervan zijn afwijkingen van het mondslijmvlies of kaak, het verwijderen van een (verstands)kies of behandeling van zwellingen en/of tumoren in het hoofd-halsgebied.

Verwijzing

Verwijzing naar onze afdeling gebeurt meestal door een tandarts, orthodontist, MKA-arts, KNO-arts of huisarts.

Houd er rekening mee dat bij verwijzing voor implantologie een verwijzing van een tandarts nodig is en bij verwijzing voor orthognate chirurgie (kaakcorrecties) is een verwijzing door een orthodontist een vereiste.

Specialistische spreekuren

Binnen de MKA zijn er diverse specialistische spreekuren. Zo zijn er specialistische spreekuren voor:

  • Traumatologie

  • Oral Medicine

  • (Reconstructieve) Implantologie en orale rehabilitatie

  • Orthognatische chirurgie (kaakstandsafwijkingen)

  • Schisis en craniofaciale afwijkingen

  • Genderbevestigende gelaatschirurgie

  • Gnathologie en TMJ chirurgie

  • OSAS

  • Hoofd-hals oncologie

Indien nodig wordt u, al dan niet via het reguliere polispreekuur, doorgestuurd naar een van deze specialistische spreekuren.

Behandeling

Als na beoordeling door de MKA-chirurg blijkt dat een behandeling is geïndiceerd, dan gebeurt dit meestal op de polikliniek onder lokale verdoving. U komt voor de behandeling op de afgesproken tijd en zal nadat de behandeling is afgerond naar huis gaan met (schriftelijke) instructies en eventueel een recept voor medicatie die u bij uw eigen apotheek of de apotheek op de polikliniek kunt ophalen.

Soms is voor de behandeling een ziekenhuisopname nodig, waarbij u onder narcose wordt behandeld. De arts zal u hier uitgebreid over informeren. Voor de behandeling onder narcose wordt u op een wachtlijst geplaatst. Onze operatieplanner benadert u als uw operatiedatum bekend is. Ter voorbereiding op uw operatie krijgt u nog aparte afspraken met de anesthesist en de MKA-chirurg.

Arts in opleiding

Amsterdam UMC is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat er artsen en specialisten worden opgeleid. Op onze afdeling lopen (tand)artsen in opleiding stage en worden MKA-chirurgen opgeleid. Het kan daarom gebeuren dat een co-assistent (tandarts of arts in opleiding) of arts-assistent (MKA-chirurg in opleiding) u onderzoekt en/of behandelt.

Wetenschappelijk onderzoek

Naast patiëntenzorg doet onze afdeling veel wetenschappelijk onderzoek, waarbij de onderwerpen het gehele vakgebied binnen de MKA-chirurgie beslaan.

De verkregen wetenschappelijke kennis gebruiken we om onze zorg in de toekomst te kunnen verbeteren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit specialisme of over de onderzoeken en behandelingen die we uitvoeren? Lees dan onze patiënten folders of ga naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie: www.nvmka.nl